โลโก้บริษัท MyCloudFulfillment

Marketing Executive (Urgent!)

MyCloudFulfillment - Entry-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿18,000-฿20,000

หน้าที่รับผิดชอบ 

1.การนำแนวนโยบายของผู้จัดการฝ่ายไปจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

2.ติดตามยอดขายของฝ่ายขาย

3.นำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดในมิติต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปในการ ตัดสินใจ หรือ ปรับปรุงการทำงานได้

4.ดูแลงานด้านการส่งเสริมการขาย 

5.ดูแลงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ 

6.ดูแลงานข้อมูลทางการตลาดและวิเคราะห์คู่แข่ง

7.นำเสนอและจัดทำโครงการแผนปฎิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ

8.วางแผนและนำเสนอการบริการงบประมาณ

9.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10.คิดแคมเปญโฆษณา 

11.ดูแลกิจกรรมการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด 

12.ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของบริษัทเพื่อกระตุ้นยอดขาย  

13.มีความรู้และเข้าใจสื่อดิจิตัลมีเดียเช่น Facebook, Twitter, IG,Google

คุณสมบัติ

 เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี

 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การตลาด บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

ใช้โปรแกรม Microsoft office(word,excel,powerpoint) ได้เป็นอย่างดี

 หากมีประสบการณ์ด้านe-commerceและmarketingจะพิจารณาพิเศษ

•  มีใจรักด้านงานบริการ 

•  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

•  มีความกระตือรือร้น

•  สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้ 

2 months ago

Related Skills

#digital-marketing#marketing-online

Contact

MyCloudFulfillment
ITF TOWER, 27fl. Si Lom, Suriya Wong, Bang Rak, Bangkok 10500

About MyCloudFulfillment

โลโก้บริษัท MyCloudFulfillment

MyCloudFulfillmentInformation Technology

เราคือบริษัท Tech Startup ด้าน Warehouse & Logistics ที่เติบโตเร็วที่สุดในตอนนี้ นั่นเพราะเทคโนโลยีและความสามารถของทีมงานที่แข็งแกร่ง บวกกับ เหตุการ์ณโควิดที่เกิดขึ้น ทำให้ธุรกิจ ecommerce & logistics

กรุงเทพมหานคร