โลโก้บริษัท Muze Innovation co.,Ltd.

DevOps Engineer

Muze Innovation co.,Ltd. - Middle-Level, Full time - ดินแดง กรุงเทพมหานคร
฿35,000-฿80,000

Qualifications

 • Bachelor’s degree in computer science, computer engineering, or a related field or equivalent technical experience
 • AWS: 2+ years’ experience with using a broad range of AWS technologies (e.g. EC2, RDS, ELB, EBD, S3, VPC, Serverless, IAM, CloudWatch, KMS, Kinesis, SQS, SNS) to develop and maintain an Amazon AWS based cloud solution, with an emphasis on best practice cloud security. Other clouds are a plus (Gcloud, Azure, Huawei cloud).
 • DevOps: Solid experience as a DevOps Engineer in a 24x7 up&me Amazon AWS environment, including automation experience with configuration management tools.
 • Scripting Skills: Strong scripting (e.g. Bash script, Shell script) and automation skills.
 • Operating Systems: Windows and Linux system administration.
 • Well understanding of CI/CD fundamentals.
 • Infrastructure as code such as Terraform, Pulumi.
 • Monitoring Tools: Experience with system monitoring tools (e.g. Grafana, Cloudwatc) also logging tools(e.g. Elasticsearch with Kibana).
 • Problem Solving: Ability to analyze and resolve complex infrastructure resource and application deployment issues.

 

Responsibilities

 • Deploying, automating, maintaining and managing AWS cloud based production systems, to ensure the availability, performance, scalability and security of production systems.
 • Build, release and configuration management of production systems.
 • Pre-production Acceptance Testing to help assure the quality of our products / services.
 • System troubleshooting and problem solving across platform and application domains.
 • Suggesting architecture improvements, recommending process improvements.
 • Evaluate new technology op&ons and vendor products.
 • Ensuring critical system security through the use of best in class cloud security solutions.
10 months ago

Related Skills

#aws#ci-cd#kubernetes#linux#shellscript

Contact

Muze Innovation co.,Ltd.
89 AIA Capital Center Ratchadaphisek Rd, Khwaeng Din Daeng, Khet Din Daeng, Bangkok 10400 (MRT Thailand Culture Center Station)

About Muze Innovation co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Muze Innovation co.,Ltd.

Muze Innovation co.,Ltd.Information Technology

Muze เราเป็นบริษัท Full-Stack Tech ที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้าง Web และ Mobile App ย้อนกลับไปในปี 2012 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของการเริ่มสร้าง Mobile App เราได้สร้างโปรดักส์ชื่อว่า Muze Music Player ซึ่งมี

กรุงเทพมหานคร