โลโก้บริษัท Mono Technology PCL.

iOS Developer and Android Developer

Mono Technology PCL. - Entry-Level, Full time - ปากเกร็ด นนทบุรี
฿18,000-฿40,000

iOS Developer

คุณสมบัติ  

 • เพศชายและหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)  
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
 • ประสบการณ์ 0-2 ปีด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ  
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PHP, Swif, Object C และ Java  

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ออกแบบและพัฒนาระบบ สำหรับการใช้งานใน IOS ให้แสดงผลในMobile Tablet และ TVตามที่ได้รับมอบหมาย  
 • ทดสอบแก้ไขและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ตรงตามแผนการพัฒนา  
 • ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาระบบเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยธุรกิจ  
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ  
 • ให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบ  

  

Android Developer

คุณสมบัติ   

 • เพศชายและหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)  
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
 • ประสบการณ์ 0-2 ปีด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ  
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PHP, CSS , JavaScript และ Android Native Development  

หน้าที่รับผิดชอบ   

 • ออกแบบและพัฒนาระบบ สำหรับการใช้งานใน Android ให้แสดงผลใน Mobile Tablet ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 • ทดสอบ แก้ไขและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้ตรงตามแผนการพัฒนา  
 • ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาระบบเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยธุรกิจ  
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ  

สวัสดิการ  

 • ประกันสังคม  
 • ประกันชีวิตกลุ่ม  
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน  
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น  
 • โบนัสประจำปี  
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น  

  

   

Contact

Mono Technology PCL.
อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 16 ถ.แจ้งวัฒนะ

About Mono Technology PCL.

โลโก้บริษัท Mono Technology PCL.

Mono Technology PCL.Media & Entertainment

กลุ่มบริษัท โมโน เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สื่อและข้อมูลความบันเทิง หรือ “Media and Content Conglomerate” ชั้นนำของเมืองไทย มุ่งเน้นธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล และธุรกิจบริการด้านความบันเทิงแบบครบวง

นนทบุรี