โลโก้บริษัท Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.

Programmer (Full Stack Developer)

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd. - Middle-Level, Full time - คลองเตย กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿70,000
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. บริหารจัดการโครงการด้าน IT ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  2. พัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการทำงานในระบบต่างๆ และสามารถแก้ไขปัญหาของโปรแกรม พัฒนาต่อยอดโปรแกรมที่มีี่อยู่ได้เป็นอย่างดี 
  3. ติดต่อประสานงาน update ความคืบหน้า ระหว่าง User และ IT ที่เกี่ยวข้อง สำหรับ Program ที่ใช้ร่วมกันทั้งกลุ่มมิตรผล และถ่ายทอดให้ User ที่เกี่ยวข้อง 
  4. สนับสนุนผู้ใช้งานในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ เช่น การฝึกอบรม หรือแก้ไขการใช้งานโปรแกรม  
  • คุณสมบัติ
  1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ 
  2. มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 3 ปี 
  3. มีความเข้าใจ Dev-Sec-Ops , Agile Process 
  4. มีความสามารถ Programming เทียบมาตรฐานมิตรผล ดังนี้ 

o OS Server เป็น Linux, Windows 

o Database เป็น SQL Server , Progress 

o Docker / Gitlab 

o Java Spring booth (พัฒนา Backend) 

o Google Flutter / PHP / Java (พัฒนา Frontend) 

o Interface ด้วย API 

o Kong Gateway 

o พัฒนาแบบ Micro Service เป็น Container base  

2 months ago

Related Skills

#docker#flutter#github#php#sql-server

Contact

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด Ploenchit Center Building 3rd Floor , 2 Sukhumvit Rd,Klongtoey,Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110

About Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.

โลโก้บริษัท Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.Food & Beverage

กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ด้วยรูปแบบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจน้ำตาล จนถึงพลังงานหมุนเวียนที่ไ

กรุงเทพมหานคร