โลโก้บริษัท MindDoJo Co.,Ltd.

เจ้าหน้าที่ตัดต่อ (Editor)

MindDoJo Co.,Ltd. - Entry-Level, Full time - บางพลี สมุทรปราการ
฿15,000-฿20,000

 ลักษณะงาน : 

- รับผิดชอบงานผลิตและพัฒนา Content Video แนวสร้างสรรค์ อาทิ Media Review, How To, Live, VDO Presentation, Short Film และ Video Art 

- ผลิตสื่อการเรียนการสอน ทั้ง Slide Presentation และ VDO  

- เขียนสคริปต์และวาง Story Board ในการนำเสนอ 

- ถ่ายภาพและวิดีโอเพื่อนำมาใช้ในการผลิตสื่อ 

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 คุณสมบัติ : 

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 28 ปี 

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่) 

- มีประสบการณ์การในการทำงานด้านการตัดต่อ 0-3 ปีขึ้นไป 

- มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 

- สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro, After Effect 

- มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถสื่อสารออกเป็นเรื่องราวได้ดี 

- มีความรับผิดชอบในการทำงาน มีวินัยต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและบริษัท 

- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ (ในบางครั้ง) 

* หากแนบ Portfolio มาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2 months ago

Related Skills

#after-effect#illustrator#photoshop#premiere-pro

Contact

MindDoJo Co.,Ltd.
17/160 หมู่บ้านวินด์มิลล์ พาร์ค หมู่ที่ 14 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

About MindDoJo Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท MindDoJo Co.,Ltd.

MindDoJo Co.,Ltd.Education

MindDoJo เป็นบริษัทเทรนนิ่งที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลกรให้แก่องค์กรชั้นนำทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศมามากกว่า 10 ปี โดยมีกลุ่มลูกค้าในหลากหลายธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจธนาคารและการเงินชั้นนำ กลุ่มธุรกิจพลั

สมุทรปราการ