โลโก้บริษัท MindDoJo Co.,Ltd.

เจ้าหน้าที่กราฟฟิค (Graphic Designer)

MindDoJo Co.,Ltd. - Entry-Level, Full time - บางพลี สมุทรปราการ
฿15,000-฿20,000

ลักษณะงาน :

- รับผิดชอบงานออกแบบกราฟฟิคต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดทั้ง Offline และ Online อาทิ Website, Social media, Brochure หรืองาน Event กรณีมีจัดบูธกิจกรรม 

- ดูแลรับผิดชอบ Content บน Website และ Social media ของบริษัท 

- ผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของ Slide Presentation 

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติ : 

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 28 ปี 

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการออกแบบ, Multimedia, Graphic Design, Communication Arts หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- มีประสบการณ์การในการทำงานด้านการออกแบบ 1-3 ปีขึ้นไป

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี อาทิ Microsoft Word, Excel, PowerPoint 

- สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิคได้ อาทิ Photoshop, Illustrator 

- มีความคล่องตัวสูง กระตือรือร้น มุ่งมั่นในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

- มีความรับผิดชอบในการทำงาน มีวินัยต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและบริษัท 

- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ (ในบางครั้ง) 

* หากแนบ Portfolio มาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

a year ago

Related Skills

#illustrator#microsoft#photoshop

Contact

MindDoJo Co.,Ltd.
17/160 หมู่บ้านวินด์มิลล์ พาร์ค หมู่ที่ 14 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

About MindDoJo Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท MindDoJo Co.,Ltd.

MindDoJo Co.,Ltd.Education

MindDoJo เป็นบริษัทเทรนนิ่งที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลกรให้แก่องค์กรชั้นนำทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศมามากกว่า 10 ปี โดยมีกลุ่มลูกค้าในหลากหลายธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจธนาคารและการเงินชั้นนำ กลุ่มธุรกิจพลั

สมุทรปราการ