โลโก้บริษัท MindDoJo Co.,Ltd.

Digital Marketing Officer

MindDoJo Co.,Ltd. - Entry-Level, Full time - บางพลี สมุทรปราการ
฿17,000-฿25,000

ลักษณะงาน :

- รับผิดชอบงานวิเคราะห์และเข้าใจ Customer Insight และหา Target Audience ได้อย่างแม่นยำ 

- วางแผนบริหารและกำหนดทิศทางงานด้าน Digital Marketing 

- วางแผนทำ Media Strategy เพื่อมาจัดทำ Media Plan ในทุก Platform 

- ออกแบบและพัฒนา Content และกิจกรรมการตลาดเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร 

- บริหารจัดการงบประมาณในการซื้อสื่อโฆษณา Online Media ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ Facebook, Google Ads หรืออื่นๆ 

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี 

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

- มีประสบการณ์การในการทำงานด้าน Digital Marketing และการบริหารการตลาดอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 

- มีความเชี่ยวชาญในการจัดการสื่อโฆษณาต่างๆ อาทิ Facebook, Google Ads หรืออื่นๆ 

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี อาทิ Microsoft Word, Excel, PowerPoint 

- มีความคล่องตัวสูง กระตือรือร้น มุ่งมั่นในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

- มีความรับผิดชอบในการทำงาน มีวินัยต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและบริษัท 

- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ (ในบางครั้ง) 

a year ago

Related Skills

#facebook-ads#google-adwords

Contact

MindDoJo Co.,Ltd.
17/160 หมู่บ้านวินด์มิลล์ พาร์ค หมู่ที่ 14 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

About MindDoJo Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท MindDoJo Co.,Ltd.

MindDoJo Co.,Ltd.Education

MindDoJo เป็นบริษัทเทรนนิ่งที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลกรให้แก่องค์กรชั้นนำทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศมามากกว่า 10 ปี โดยมีกลุ่มลูกค้าในหลากหลายธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจธนาคารและการเงินชั้นนำ กลุ่มธุรกิจพลั

สมุทรปราการ

Similar Jobs

12 days ago

Facebook Ads & SEM Specialist

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿30,000 Unicronet - ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
#facebook-ads#google-adwords#google-analytics#optimization#sem