โลโก้บริษัท MindDoJo Co.,Ltd.

MindDoJo Co.,Ltd.

Education

MindDoJo เป็นบริษัทเทรนนิ่งที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลกรให้แก่องค์กรชั้นนำทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศมามากกว่า 10 ปี โดยมีกลุ่มลูกค้าในหลากหลายธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจธนาคารและการเงินชั้นนำ กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม FMCG กลุ่มกิจการไม่แสวงหากำไร กลุ่มรัฐวิสาหกิจและราชการ 

MindDoJo เป็นผู้นำในหลักสูตรด้าน Innovation และ Team Building รวมไปถึงยังครอบคลุมถึงหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาบุคคลากรในด้าน ทัศนคติ การโน้นนามใจ เทคนิคการนำเสนอ กลยุทธสำหรับองค์กร และเทคนิคการเป็นผู้นำที่ดีและฉลาดเรื่องคน 

Contact

17/160 หมู่บ้านวินด์มิลล์ พาร์ค หมู่ที่ 14 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

MindDoJo Co.,Ltd. jobs

0 results