โลโก้บริษัท Mind Edge Recruitment Co., Ltd.

Project Management Officer 63K

Mind Edge Recruitment Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿63,000

Salary = Maximum 63K Depends on Qualifications and Experience

Duties & Responsibilities:

• Create and streamline project management processes, methodologies, and tools.

• Generate management reports (Project progress/performance, resource/project utilization, financial information - budget/actual).

• Plan and schedule resource efficiently.

• Skill up project managers and project team members by providing necessary trainings and coaching.

• Facilitate team collaboration and communication.

• Project admin support (Vendor contract management, vendor payment management, internal/customer meeting arrangement).

• Support project needs, e.g. play the PM or project coordinator role of customer-facing projects.

Qualifications:

• Mandatory => Basic IT, Project Management, Process Design, MS Office (Word/Excel/Powerpoint).

• Good English communication.

Experiences:

• Bachelor’s degree of Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, Electrical Engineering, or Telecom Engineering.

• Experience at least 5 years.

• at least 1-2 years experience in IT project implementation.

• at least 3 years experience in IT project lead or PM.

Benefits:

• Transportation fee 1,200 baht / month

• Provident fund

• Training & Development working skill

• Health Insurance (Included spouse and child for permanent employee)

• Dental Treatment fee 3,000 baht/year (Additional form Social Security Fund)

• Accident Insurance

• Cafeteria welfare 5,000 baht per year

• Bonus pay on June & December.(Depend on performance and profit)

• Marriage Welfare, Funeral Welfare, New born Welfare

• Customer site at upcountry allowance 100 baht/day

• Yearly Health Check Up

Locations:

All Season Place, CRC Building, 49th Floor 87/2, Witthayu Rd, Bangkok 10330

Interested applicants are invited to quick apply or in person or send application with full resume indicating qualifications and experience, transcript, and expected salary by clicking on "APPLY NOW"

Mind Edge Innovation Co., Ltd.

111 Prasertmanukit Road, KhlongKum,BuengKum, Bangkok 10240

Contact Number : 082-346-5222 (Khun Jenny)

Only shortlist candidates will be notified.

2 months ago

Related Skills

#administration#management#project-co#project-management#project-manager

Contact

Mind Edge Recruitment Co., Ltd.
Mind Edge Recruitment Co., Ltd. 111 Prasert-Manukitch Rd, Khlong Kum, Bueng Kum, Bangkok 10240

About Mind Edge Recruitment Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Mind Edge Recruitment Co., Ltd.

Mind Edge Recruitment Co., Ltd.Human Resources

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น  จำกัด  เป็นที่ปรึกษาทางด้านงานทรัพยากรบุคคล และที่ปรึกษาทางด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งแบบ Online และ Offline โดยมีทั้งส่วนงานที่เป็นด้านการสรรหาพนักงาน  ทั้งพนักงานประจำ  พน

กรุงเทพมหานคร