โลโก้บริษัท mididigital.Co.,Ltd.

mididigital.Co.,Ltd.

Other

บริษัท มีดี ดิจิทัล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 599/196 บ้านกลางกรุงรัชวิภา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ให้บริการงานคุณภาพทางด้านไอที และการตลาดออนไลน์ แบบครบวงจร ทั้งในเรื่องการผลิตและพัฒนา เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น วางแผนการตลาดออนไลน์ ออฟไลน์ ซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ การทำการโปรโมทสินค้าและบริการ ซึ่งมีทีมงานและผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี ความสำเร็จของลูกค้า คืองานของเรา ทุกงานสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์และบริการเราสร้างสรรค์ขึ้นมาจากแนวคิดและเทคโนโลยี ชั้นสูง โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

Contact

599/196 หมู่บ้านกลางกรุงรัชวิภา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหาคร 10900

mididigital.Co.,Ltd. jobs

0 results