โลโก้บริษัท Metromerce

Frontend Developer (React)

Metromerce - Entry-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿30,000

Looking for Frontend Developer to join our partner is leading for Education platoform. (Wise kingdom)

Responsibilities:

 • Development of products for wise kingdom
 • Build reusable code and libraries for future use
 • Work close up together with Team Leader and UI/UX Designer to design and develop features on basis of Business needs and User Requirement.
 • Assure that all user input is validated before submitting to back-end
 • Write the quality and adaptive code, easy to maintain, examine and flexible for change in the future.

Qualifications

 • Proficiency and passionate in Web Technology
 • At least 1 - 3 years of experience in Front end developer (Open for fresh graduated)
 • Experienced in Web Development of React, Redux, Node.js, HTML5, CSS
 • Good understanding of asynchronous request handling, partial page updates, and AJAX
 • Proficient understanding of cross-browser compatibility issues and ways to work around them.
 • Good understanding of SEO principles and ensuring that application will adhere to them.
 • Familiar with Agile Methodology and Test-Driven Development
 • Implementing automated testing platforms and unit tests
 • Know how to build a web app from scratch and deploy it to the web
 • Proficient understanding of code versioning tools, such as Git

If you're interested, please summit your CV to jobs@metromerce.com

Related Skills

#frontend#react#reactjs

Contact

Metromerce
1620 Udom Kiat, Khwaeng Huai Khwang, Khet Huai Khwang, Krung Thep Maha Nakhon 10310

About Metromerce

โลโก้บริษัท Metromerce

MetromerceInformation Technology

เราคือ Startup Incubator ผู้คอยช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี ตลอดจนถึงทักษะพื้นฐานในการทำธุรกิจต่างๆ เช่น การเงิน การบริหาร การตลาด รวมไปถึงการร่วมลงมือทำงานกับเหล่า Startup ตั้งแต่ระยะที่มีเพ

กรุงเทพมหานคร