โลโก้บริษัท Metamedia Technology

Junior Programmer / Developer - [Ad]

Metamedia Technology - Entry-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿24,000-฿40,000
Join our core software development team 

o Bachelor’s degree in Engineering, Computer Science or related fields 

o High technical competence or good academic record 

o Able to program in PHP, JavaScript, C# .NET, Swift, Objective C, Python, Kotlin or Java 

o Experiences in iOS or Android programming is a plus  

o Good English reading skill 

o Salary: 24,000++ Baht, depending on your performance 

a year ago

Related Skills

#java#javascript#kotlin#php#swift

Contact

Metamedia Technology
บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ห้อง 407 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

About Metamedia Technology

โลโก้บริษัท Metamedia Technology

Metamedia TechnologyInformation Technology

Longdo.com คือบริการเว็บสัญชาติไทย มีบริการที่ท่านอาจจะเคยใช้ เช่น พจนานุกรมออนไลน์ (Dict), แผนที่ (Map) และ จราจร (Traffic) บริการฟรีของเรามีผู้ใช้บริการทั้งทางเว็บและมือถือมากกว่า 1 ล้านครั้งต่อวัน

กรุงเทพมหานคร