โลโก้บริษัท Metamedia Technology

Metamedia Technology

Information Technology

Longdo.com คือบริการเว็บสัญชาติไทย มีบริการที่ท่านอาจจะเคยใช้ เช่น พจนานุกรมออนไลน์ (Dict), แผนที่ (Map) และ จราจร (Traffic)

บริการฟรีของเรามีผู้ใช้บริการทั้งทางเว็บและมือถือมากกว่า 1 ล้านครั้งต่อวัน คิดเป็นปริมาณข้อมูลที่ปล่อยออกไปจากเครื่องให้บริการของเราในแต่ละวันมากกว่า 100 GB, แอพพลิเคชั่นบนมือถือที่เราพัฒนามีผู้ดาวน์โหลดรวมกว่าล้านคน

เรามีบริการเชิงพาณิชย์ที่ให้บริการต่อองค์กรและธุรกิจในเรื่องของระบบแผนที่, การประมวลผลข้อมูลจราจร และยังมีส่วนร่วมในภาคสังคม ในบทบาทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์, วงการแผนที่ GIS และ ITS ของประเทศไทย บริการบางอย่างไม่ได้ทำเพื่อผลกำไรแต่อย่างเดียว แต่ทำในฐานะให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ของประเทศ ที่เป็นเทคโนโลยีของคนไทย

ทำงานให้บริษัทต่างชาติไปก็เท่านั้น ร่วมกันสร้างธุรกิจไทยให้ไปต่างชาติได้ ตื่นเต้นกว่าไหม?

ทำงานกับเราเป็นอย่างไร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.mm.co.th/working-with-us

ประกาศรับสมัครงาน ดู https://www.mm.co.th/career

Contact

บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ห้อง 407 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Metamedia Technology jobs

0 results