โลโก้บริษัท iTopPlus

Graphic Designer

iTopPlus - Entry-Level, Full time - ดินแดง กรุงเทพมหานคร
฿27,000-฿35,000

Responsibility

 • Photography and graphic design for Advertising / Marketing Online for websites, Facebook, Google and other media channels.
 • Design Landing Page
 • Design Presentation
 • Create and develop artworks for marketing materials such as logo, poster, print ad, online ad, infographic, banner, rollup display etc.
 • Manage timelines for all graphics.
 • Work closely with the marketing team and social media marketing team to discuss and share marketing idea.

Qualifications

 • Male or female, age 25-28 years old.
 • 1-3 years of proven graphic designing experience for Online Channel
 • Have knowledge and skills in the art of design
 • Creative thinking
 • Excellent in Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Premiere pro
 • Can work overtime in urgent cases
 • Always develop yourself
 • Excellent teamwork
 • Having time management skill and can work under pressure and deadlines
 • Excellent awareness and interest in social media  
a year ago

Related Skills

#adobe-photoshop#graphic#illustrator

Contact

iTopPlus
บริษัท ไอท้อป พลัส จำกัด 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 32 ห้อง 3204-3207 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

About iTopPlus

โลโก้บริษัท iTopPlus

iTopPlusAdvertising

iTopGroup is a leading Digital Marketing company with 3 sub-brands: iTopPlus – an e-Marketing service for SMEs, Plus Venture – a performance based digital marketing agency and Autodigi - Marketing Aut

กรุงเทพมหานคร