โลโก้บริษัท iTopPlus

Full Stack Developer

iTopPlus - Middle-Level, Full time - ดินแดง กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿40,000

Responsibilities

 • Working with the Product Owner Team, sharing, conclusion idea. (Social Commerce, E-commerce, Automation Platform).
 • Explain to the team to understand the business requirement from Backlog Item.
 • Optimize application and architecture for maximum concurrency and scalability. (NodeJS, Angular)
 • Implementation code of security and data protection.
 • Implementation of automated testing for the most important service.
 • Create a web application with the newest technology
 • Have knowledge about culture to write clean code and smell code
 • Focus fundamental with recommending software architecture. (reusable, readable, reliable)
 • Integrate the automation testing process.
 • Working with modern tools in CI/CD pipeline. (GitlabCI, Kubernetes)
 • Experience in automation monitoring and infrastructure for increment alert and improve quality software by the dev team. (Prometheus, Alertmanager)
 • Every term of responsibility can be taught by a team lead on a probation period.

Qualifications

 • 0 - 3 years experience in  programming (New graduate is welcome)
 • Development experience using JavaScript/TypeScript
 • Highly self-motivated to achieve the responsible assignment.
 • Ability to quickly gain new software skills and to work with new technologies 
3 months ago

Related Skills

#angular#html#javascript#nodejs#typescript

Contact

iTopPlus
บริษัท ไอท้อป พลัส จำกัด 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 32 ห้อง 3204-3207 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

About iTopPlus

โลโก้บริษัท iTopPlus

iTopPlusAdvertising

iTopGroup is a leading Digital Marketing company with 3 sub-brands: iTopPlus – an e-Marketing service for SMEs, Plus Venture – a performance based digital marketing agency and Autodigi - Marketing Aut

กรุงเทพมหานคร