โลโก้บริษัท Map Marketing(Thailand)

Map Marketing(Thailand)

Information Technology

Map Marketing (Thailand) Co., Ltd. เราเป็นบริษัท Startup ผู้ริเริ่มและพัฒนา TerraMap Thailand โปรแกรม GIS (ระบบแสดงข้อมูลบนแผนที่) โดยใช้แผนที่ทั่วประเทศไทยผสานกับข้อมูลสำมะโนประชากร และข้อมูลทางการตลาด (Marketing Data) เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการทำ Area Marketing อย่างมาก

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในประเทศญี่ปุ่น เราเล็งเห็นถึงช่องทางและศักยภาพในการทำ Area Marketing ในประเทศไทย เรามีความเชี่ยวชาญในการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อหาสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเปิดสาขาใหม่ และวิเคราะห์คู่แข่งได้อีกด้วย

Contact

1408 ชั้น 14 อาคาร บีบี บิลดิ้ง เลขที่ 54 ถนน ซอย สุขุมวิท 21 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Map Marketing(Thailand) jobs

0 results