โลโก้บริษัท Manao Software

Quality Analyst/Software Tester

Manao Software - Senior-Level, Full time - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
฿35,000-฿80,000
  • เขียน test case เพื่อทดสอบเว็บไซต์ เว๊บแอพพลิเคชั่นและแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
  • ดำเนินการทดสอบอย่างเป็นระบบด้วยอุปกรณ์ เบราว์เซอร์ และ ระบบปฏิบัติการต่างๆ
  • จัดทำรายงานการทดสอบและแจ้งผลกับทีมงาน  
  • สนับสนุนและช่วยเหลือโปรแกรมเมอร์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
  • ทำงานเป็นสมาชิกของ Scrum Team และใช้ Kanban ในการจัดการโครงการ รวมถึงใช้ Jira เพื่อการติดตามงาน
  • เขียนและทดสอบ automate test 
  • เขียน SQL เพื่อเตรียมข้อมูลในการทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูล
  • ทำ performance testing 
2 months ago

Related Skills

#automatedtest#cypress#manualtest#postman#selenium

Contact

Manao Software
อาคาร Icon IT Chiang Mai ชั้น 8 ถ.หัสดิเสวี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

About Manao Software

โลโก้บริษัท Manao Software

Manao SoftwareInformation Technology

We are a modern Agile company that likes to work smarter, not harder, for our clients. Instead of being yet another outsourced code factory, we focus on empowering our programmers. Instead of mindless

เชียงใหม่