โลโก้บริษัท Majamgun

Majamgun

Information Technology

มาแจมกัน - Startup หน้าใหม่ ทำ Browser-based Game บน Blockchain หาทีมรุ่นบุกเบิก!

  • สัญญารายปี
  • วันหยุดไม่จำกัด (ตกลงกันในทีม)

    Contact

    พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

    Majamgun jobs

    0 results