โลโก้บริษัท Magnetolabs Co., Ltd.

Business Development Executive, Content Shifu

Magnetolabs Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿35,000

งาน Business Development ของ Content Shifu ไม่ใช่การวิ่งขายงานหรือออกไปเจอลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่ไม่รู้จักกันมาก่อน แต่คือคนที่เรารู้จักและเราได้ฟูมฟักด้วย Inbound Marketing มาแล้ว

จากกระบวนการทำงานของ Inbound Marketing Framework ได้แก่ Attract (ดึงดูด), Engage (ปฏิสัมพันธ์) และ Delight (ผูกใจ) บทบาทของคุณจะอยู่ในกระบวนการที่ 2 และ 3 กล่าวคือ มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า บริหารจัดการความต้องการของลูกค้า ปิดการขาย ตลอดจนรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์พวกเขา

บทบาทของคุณจำเป็นจะต้องอาศัยความสามารถในการจัดการ (Oganization skill) ความสามารถในการสื่อสารและนำเสนอ เสน่ห์ (Charisma) และปฏิภาณในการพัฒนาและขายงานให้กับลูกค้า โดยโปรดักต์ของเราคือ Information products & services ทั้ง Digital Products และ Non-Digital Products 

Digital Product ของเราในปัจจุบัน 

 • เว็บไซต์ Content Shifu (contentshifu.com) และเว็บไซต์ย่อยในเครือ ได้แก่ ระบบการเรียนออนไลน์ (academy.contentshifu.com) และเครื่องมือคำนวณราคาเว็บไซต์ (calculate.contentshifu.com)
 • คอร์สเรียนออนไลน์

Non-Digital Product

 • หลักสูตรคอร์สอบรม
 • งานอีเวนต์
 • หนังสือ

ส่วนลูกค้าของเรา คือ กลุ่มคนที่สนใจความรู้เรื่อง Digital Marketing ทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไป นักการตลาด ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้ที่ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับ SMEs เอเจนซี ไปจนถึง Enterprise

Qualifications:

 • อายุ 25 – 30 ปี และมีประสบการณ์ในด้าน Business Development หรือด้านที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 1 –  3 ปี หากเคยทำงานในตำแหน่ง Business Development Executive หรือ Account Executive จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสัญชาติไทย
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี เช่น Word/Excel/Powerpoint หรือ Pages/Numbers/Keynote
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ
 • สามารถบริหารเวลาได้เป็นอย่างดีและมีทักษะในการจัดการ
 • มีความรู้และความสนใจด้าน Digital Marketing ในระดับพื้นฐาน
 • สามารถรับแรงกดดันจากการทำงานได้

Job Description:

 • Engage กับคนที่พร้อมเป็นลูกค้าและลูกค้ามุ่งหวังที่สนใจโปรดักต์ของ Content Shifu (Academy & training service) 
 • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและทำงานร่วมกับทีมในการพัฒนา Business Solutions
 • มีส่วนร่วมในการขายงาน (Pitching) เพื่อให้ได้ลูกค้าหรือโปรเจกต์ใหม่
 • ออกและพัฒนาใบเสนอราคา (Quotation) ทำข้อเสนอ (Proposal) และสัญญา (Contract)
 • รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ส่งมอบงานให้กับทีม บรีฟงาน ให้ทีม 

รู้จักเรามากขึ้นหรืออ่าน Culture blog ของเรา ที่นี่ 

15 days ago

Related Skills

#sale#sale-marketing

Contact

Magnetolabs Co., Ltd.
139 อาคารเศรษฐีวรรณ ห้องเลขที่ ยูนิต D ชั้นที่ 9 ถนนปั้น

About Magnetolabs Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Magnetolabs Co., Ltd.

Magnetolabs Co., Ltd.Advertising

Magnetolabs เป็น Inbound Marketing Agency ที่ช่วยให้แบรนด์ดึงดูด, เปลี่ยน และหาลูกค้า ด้วยคอนเทนต์ ดีไซน์ และเทคโนโลยี ลูกค้าของเรานั้นมีทั้งบริษัทมหาชน, startup, แบรนด์ ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งนั่นก

กรุงเทพมหานคร

More at Magnetolabs Co., Ltd.

1 other opening

2 days ago

Digital Content Writer (For Content Shifu)

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿28,000 Magnetolabs Co., Ltd. - บางรัก กรุงเทพมหานคร
#content#content-marketing#digital-marketing#writing