โลโก้บริษัท Magnetolabs Co., Ltd.

Business Development Executive, Content Shifu

Magnetolabs Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿35,000

งาน Business Development ของ Content Shifu ไม่ใช่การวิ่งขายงานหรือออกไปเจอลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่ไม่รู้จักกันมาก่อน แต่คือคนที่เรารู้จักและเราได้ฟูมฟักด้วย Inbound Marketing มาแล้ว

จากกระบวนการทำงานของ Inbound Marketing Framework ได้แก่ Attract (ดึงดูด), Engage (ปฏิสัมพันธ์) และ Delight (ผูกใจ) บทบาทของคุณจะอยู่ในกระบวนการที่ 2 และ 3 กล่าวคือ มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า บริหารจัดการความต้องการของลูกค้า ปิดการขาย ตลอดจนรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์พวกเขา

บทบาทของคุณจำเป็นจะต้องอาศัยความสามารถในการจัดการ (Oganization skill) ความสามารถในการสื่อสารและนำเสนอ เสน่ห์ (Charisma) และปฏิภาณในการพัฒนาและขายงานให้กับลูกค้า โดยโปรดักต์ของเราคือ Information products & services ทั้ง Digital Products และ Non-Digital Products 

Digital Product ของเราในปัจจุบัน 

 • เว็บไซต์ Content Shifu (contentshifu.com) และเว็บไซต์ย่อยในเครือ ได้แก่ ระบบการเรียนออนไลน์ (academy.contentshifu.com) และเครื่องมือคำนวณราคาเว็บไซต์ (calculate.contentshifu.com)
 • คอร์สเรียนออนไลน์

Non-Digital Product

 • หลักสูตรคอร์สอบรม
 • งานอีเวนต์
 • หนังสือ

ส่วนลูกค้าของเรา คือ กลุ่มคนที่สนใจความรู้เรื่อง Digital Marketing ทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไป นักการตลาด ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้ที่ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับ SMEs เอเจนซี ไปจนถึง Enterprise

Qualifications:

 • อายุ 25 – 30 ปี และมีประสบการณ์ในด้าน Business Development หรือด้านที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 1 –  3 ปี หากเคยทำงานในตำแหน่ง Business Development Executive หรือ Account Executive จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสัญชาติไทย
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี เช่น Word/Excel/Powerpoint หรือ Pages/Numbers/Keynote
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ
 • สามารถบริหารเวลาได้เป็นอย่างดีและมีทักษะในการจัดการ
 • มีความรู้และความสนใจด้าน Digital Marketing ในระดับพื้นฐาน
 • สามารถรับแรงกดดันจากการทำงานได้

Job Description:
 • Engage กับคนที่พร้อมเป็นลูกค้าและลูกค้ามุ่งหวังที่สนใจโปรดักต์ของ Content Shifu (Academy & training service) 
 • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและทำงานร่วมกับทีมในการพัฒนา Business Solutions
 • มีส่วนร่วมในการขายงาน (Pitching) เพื่อให้ได้ลูกค้าหรือโปรเจกต์ใหม่
 • ออกและพัฒนาใบเสนอราคา (Quotation) ทำข้อเสนอ (Proposal) และสัญญา (Contract)
 • รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ส่งมอบงานให้กับทีม บรีฟงาน ให้ทีม 

รู้จักเรามากขึ้นหรืออ่าน Culture blog ของเรา ที่นี่ 

a month ago

Related Skills

#business-development#sale-marketing

Contact

Magnetolabs Co., Ltd.
139 อาคารเศรษฐีวรรณ ห้องเลขที่ ยูนิต D ชั้นที่ 9 ถนนปั้น

About Magnetolabs Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Magnetolabs Co., Ltd.

Magnetolabs Co., Ltd.Advertising

Magnetolabs เป็น Inbound Marketing Agency ที่ช่วยให้แบรนด์ดึงดูด, เปลี่ยน และหาลูกค้า ด้วยคอนเทนต์ ดีไซน์ และเทคโนโลยี ลูกค้าของเรานั้นมีทั้งบริษัทมหาชน, startup, แบรนด์ ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งนั่นก

กรุงเทพมหานคร