โลโก้บริษัท Magic Box Asia Co., Ltd.

Senior Application support + IT Support

Magic Box Asia Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿30,000

บริษัท Magic Box (ผู้ให้บริการด้าน IT Solutions & Game Services) กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่ง Senior Application support + IT Support 1 อัตรา สนใจติดต่อสอบถามและส่งประวัติส่วนตัวได้ที่: recruit@magicboxasia.com 

 .

Responsibilities

 • มีความเข้าใจในเครื่องมือ, ระบบ IT และดูแล ติดตั้งโปรแกรมเบื้องต้นได้
 • ควบคุม ดูแลงานสนับสนุนการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
 • ศึกษาผลิตภัณฑ์ Application ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อแนะนำคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้แทนขาย เพื่อนำเสนอขายสินค้า รวมถึงช่วยให้คำแนะนำกับลูกค้าโดยตรง
 • ทดสอบระบบตามที่ได้รับมอบหมาย และถ่ายทอดวิธีการใช้งานแก่ผู้ใช้งาน (User)
 • รับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ คอยตอบปัญหาและติดต่อประสานงานกับผู้ใช้งาน (User)
 • วิเคราะห์และช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเบื้องต้น มีการติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงมีการวางแผนป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ
 • ส่งต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบในการแก้ไข เมื่อเกิด Case
 • ซ่อมบำรุง ดูแลรักษา ทั้ง Hardware, Software และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ รวมทั้งระบบ Network ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • จัดทำเอกสารด้านระบบงาน รวมถึงคู่มือ รายงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
 • ดูแลบริหารทีม ให้คำปรึกษาน้องๆ ในการแก้ไขปัญหา ควบคุมคุณภาพงานของทีม
 • เวลาทำงาน 9.00 - 18.00 น. (กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อประสานงานได้ตลอด)

.

Qualifications/Skills

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในสายงาน IT Support หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ชอบคิดวิเคราะห์ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
 • กระตือรือร้น และพร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย ++ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ++
 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงาน Routine ได้
 • ชอบงานบริการ (Service Mind), อดทนต่อแรงกดดัน, ใจเย็น, สุภาพ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี รวมถึงสามารถจัดการงานด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 .

Additional Info

Work location: Magic Box Asia, 4th floor @ Sethiwan Tower (BTS Surasak)

Annual leave: 6 days (pro-rata basis)*

Business leave: 3 days

We offer: social security, OT pay, gratuity, health insurance, travel allowances, casual outfits, fun and flexible working environment.

Probation: 3 months

3 months ago

Contact

Magic Box Asia Co., Ltd.
LAUNCHPAD CO-Working Space @ Sethiwan Tower, 139 Pan Road, Silom, Bangrak, Bangkok, Thailand 10500

About Magic Box Asia Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Magic Box Asia Co., Ltd.

Magic Box Asia Co., Ltd.Information Technology

Magic Box Asia is a creative solution technology company with focus on delivering innovation applications and games.There are two core business units in Magic Box Asia: 1.) Digital IT Solutions - We

กรุงเทพมหานคร