โลโก้บริษัท Magic Box Asia Co., Ltd.

IT Helpdesk (Contract 6 Months)

Magic Box Asia Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿14,000-฿17,000

บริษัท Magic Box (ผู้ให้บริการด้าน IT Solutions & Game Services) กำลังเปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง IT Helpdesk 2 อัตรา (สัญญาจ้าง 6 เดือน)

 

☆Responsibilities☆

 • มีความเข้าใจในเครื่องมือ, ระบบ IT และดูแล ติดตั้งโปรแกรมเบื้องต้นได้
 • ศึกษาผลิตภัณฑ์ เพื่อทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์และสามารถให้คำแนะนำผู้ใช้งาน (User) ได้
 • ทดสอบระบบตามที่ได้รับมอบหมาย และถ่ายทอดวิธีการใช้งานแก่ผู้ใช้งาน (User)
 • รับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ คอยตอบปัญหาและติดต่อประสานงานกับผู้ใช้งาน (User)
 • วิเคราะห์และช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเบื้องต้น มีการติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงมีการวางแผนป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ
 • ส่งต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบในการแก้ไข เมื่อเกิด Case
 • จัดทำเอกสารด้านระบบงาน รวมถึงคู่มือ รายงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน

 

☆Qualifications/Skills☆

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (พิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 • ประสบการณ์ในสายงาน IT Helpdesk / IT Support หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ชอบคิดวิเคราะห์ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
 • กระตือรือร้น และพร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย ++ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ++
 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงาน Routine ได้
 • ชอบงานบริการ (Service Mind), อดทนต่อแรงกดดัน, ใจเย็น, สุภาพ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี รวมถึงสามารถจัดการงานด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

☆Additional Info☆

Business leave: 3 days

Working Time: 8 AM - 5 PM (6 Days per week) 1 person & 11 AM - 8 PM (6 Days per week) 1 person

We offer: social security, casual outfits, fun and flexible working environment. 

a month ago

Contact

Magic Box Asia Co., Ltd.
LAUNCHPAD CO-Working Space @ Sethiwan Tower, 139 Pan Road, Silom, Bangrak, Bangkok, Thailand 10500

About Magic Box Asia Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Magic Box Asia Co., Ltd.

Magic Box Asia Co., Ltd.Information Technology

Magic Box Asia is a creative solution technology company with focus on delivering innovation applications and games.There are two core business units in Magic Box Asia: 1.) Digital IT Solutions - We

กรุงเทพมหานคร