โลโก้บริษัท A.M.Professional Development Co., Ltd.

Application and IT Support

A.M.Professional Development Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - บางใหญ่ นนทบุรี

หน้าที่และรายละเอียดของงาน :

1. วิเคราะห์ แก้ปัญหา ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนลูกค้าการดูแล, ติดตั้งระบบ, อบรมการใช้งาน และ แก้ไขปัญหา ทั้งทางด้าน Software และ Hardware

2. บริการลูกค้าระบบ POS (โปรแกรมขายหน้าร้าน),ระบบศูนย์อาหาร และ Software/Application อื่นๆที่ทางบริษัทฯ ได้ส่งมอบให้ลูกค้า 

3. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและทีม Developer ในการส่งต่อปัญหาต่างๆทีได้รับมาจากลูกค้า

4. วางระบบและแก้ปัญหาการใช้ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบ LAN ได้ดี

5. สามารถดูแล จัดการ งานเอกสารของการใช้งานเกี่ยวกับ IT ได้

6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา information technology หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีความรับผิดชอบในการทำงาน

4. มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

5. ขยัน-อดทน

6. สามารถเดินทางหรือค้างคืน ต่างจังหวัดได้ ในกรณีมีงานต่างจังหวัด

7. มีใจรักงานบริการ/ไหวพริบดีและมี service mind ที่ดี

8. แก้ไขปัญหาพื้นฐานต่างๆของ PC , Windows และโปรแกรมพื้นฐานในการใช้งานทั่วไปได้

9. สามารถใช้งานภาษา SQL กับ Database ต่างๆได้ดี เช่น MS SQL Server , MySQL เป็นต้น

Benefits :

- ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

- ฝึกอบรม สัมนา เพิ่มทักษะวิชาชีพ 

- ซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อพัฒนาตนเองได้ไม่จำกัด  

- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการและ Performance ของพนักงาน  

- วันหยุดประจำปี, วันหยุดพิเศษ, ท่องเที่ยวประจำปี 

- วันลาพักร้อน  

- ค่าเดินทาง

Contacts :

คุณธนาภร

บริษัท เอ.เอ็ม. โปรเฟสชั่นแนล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

55/55 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านสุขนิเวศน์ 9 ถ.บางรักใหญ่-บ้านใหม่ Bang Mae Nang Bang Yai Nonthaburi 11140

Tel. : 099-451-5499 Website : https://www.ampd.co.th 

LINE ID: amt_thm

2 months ago

Related Skills

#database#mysql#network#software#sqlserver

Contact

A.M.Professional Development Co., Ltd.
221/126 หมู่บ้านคุณาลัยบิกินส์ ซอย 14 ต, ตำบล พิมลราช อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110

About A.M.Professional Development Co., Ltd.

โลโก้บริษัท A.M.Professional Development Co., Ltd.

A.M.Professional Development Co., Ltd.Information Technology

บริษัทได้ก่อตั้งโดยการรวมกลุ่มกันของทีมพัฒนาอิสระที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญในแต่ละด้านของการพัฒนา Software ซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้การบริการ การให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิ

นนทบุรี