โลโก้บริษัท M Intelligence Co., Ltd.

Software Developer

M Intelligence Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿27,000-฿60,000

Benefits

 1. เวลาทำงาน Flexible Working Hour เข้างาน 4 วัน วันจันทร์ไม่ต้องเข้าออฟฟิส (Work from anywhere)
 2. เงินโบนัสประจำปี อย่างน้อย 1 เดือน 
 3. เงินโบนัสตามผลงานของพนักงาน (เพิ่มเติมจาก 1 เดือนในข้อ 2) 
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 5. ประกันสังคม 
 6. ประกันสุขภาพ โดย AIA (พนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์นี้หลังจากผ่านการฝึกงาน) 
 7. ตรวจสุขภาพประจำปี 
 8. สิทธิประโยชน์วงเงิน 8,000 บาทต่อปี สำหรับใช้พัฒนาศักยภาพของตนเอง (พนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์นี้หลังจากผ่านการฝึกงาน) 
 9. วันลาพักร้อน 13 วัน ต่อปี (พนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์นี้หลังจากผ่านการฝึกงาน) ทั้งนี้หากทำงานยังไม่ครบ 1 ปี จะคำนวณสัดส่วนตามระยะเวลาทำงานจริง 
 10. ค่าเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการพบปะลูกค้าของบริษัท โดยคำนวณตามระเบียบของบริษัทฯ
 11. Company Trip โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 
 12. ค่าใช้จ่ายในการสอบใบประกาศนียบัตรตามที่บริษัทกำหนด 

How we work:

 • Encourage self-learning and self-management.
 • Self-leadership.
 • Tell us what you'd like and how you want to challenge yourself.
 • Explore new experience abroad

Responsibilities:

Software Engineer / Software Developer is responsible for developing the software that address customers requirements and provide business value.

To accomplish this, the Software Engineer will work closely with the customer and internal team to plan, design and develop the software with agile methodology.

 • Understand customer goals and challenges and establish company's solution as the best solution available.
 • Define technical solutions and develop the solution based on business requirements.
 • Self-manage your own timeline and deliveries.
 • Lead and manage implementation phase, collaborate with customer and team in order to accomplish project goals and timeline.
 • Help and support on technical issues which caused by the implementation.

Required Skills:

 • B.S. Computer Science, Software Engineering, MIS, MBA, or equivalent work experience.
 • 2+ years of relevant experience in software development or system implementation.
 • Knowledge in web development (HTML/Javascript/Node.js/React)
 • Knowledge in cloud technology (Google Cloud Platform/Heroku/AWS)
 • Good knowledge in XML, JSON and API.
 • Demonstrate initiative and self motivation, to deliver high quality work, meeting all deadlines for both internal and external customers.
 • Solid verbal, written, presentation and interpersonal communication skills.
 • Experienced in Salesforce and/or other CRM solutions is a plus.

 

 

 

3 months ago

Related Skills

#css#html#java#javascript

Contact

M Intelligence Co., Ltd.
KCC Building 2 Narathiwat Ratchanakharin Road Silom soi 9, Silom Bangrak Bangkok 10500 (2nd Floor)

About M Intelligence Co., Ltd.

โลโก้บริษัท M Intelligence Co., Ltd.

M Intelligence Co., Ltd.Other

M Intelligence is Digital Transformation Advisory company based in Thailand, be customer partner in order to help them drive revenue growth by delivering the best experience to their end customer. Wit

กรุงเทพมหานคร

More at M Intelligence Co., Ltd.

1 other opening

3 months ago

Software Developer/Tester/UXUI

Middle-Level, Full time

฿27,000-฿60,000 M Intelligence Co., Ltd. - กรุงเทพมหานคร