โลโก้บริษัท M Intelligence Co., Ltd.

Software Developer/Tester/UXUI - [Ad]

M Intelligence Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿27,000-฿60,000

Benefits

 1. เวลาทำงาน Flexible Working Hour เข้างาน 4 วัน วันจันทร์ไม่ต้องเข้าออฟฟิส (Work from anywhere)
 2. เงินโบนัสประจำปี อย่างน้อย 1 เดือน 
 3. เงินโบนัสตามผลงานของพนักงาน (เพิ่มเติมจาก 1 เดือนในข้อ 2) 
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 5. ประกันสังคม 
 6. ประกันสุขภาพ โดย AIA (พนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์นี้หลังจากผ่านการฝึกงาน) 
 7. ตรวจสุขภาพประจำปี 
 8. สิทธิประโยชน์เป็นวงเงิน สำหรับใช้พัฒนาศักยภาพของตนเอง (พนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์นี้หลังจากผ่านการฝึกงาน) 
 9. วันลาพักร้อน 13 วัน ลากิจ 2 วัน ต่อปี (พนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์นี้หลังจากผ่านการฝึกงาน) ทั้งนี้หากทำงานยังไม่ครบ 1 ปี จะคำนวณสัดส่วนตามระยะเวลาทำงานจริง 
 10. ค่าเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการพบปะลูกค้าของบริษัท โดยคำนวณตามระเบียบของบริษัทฯ
 11. Company Trip โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 
 12. ค่าใช้จ่ายในการสอบใบประกาศนียบัตรตามที่บริษัทกำหนด 

How we work:

 • Encourage self-learning and self-management.
 • Self-leadership.
 • Tell us what you'd like and how you want to challenge yourself.
 • Explore new experience abroad

Software Developer

Software Engineer / Software Developer is responsible for developing the software that address customers requirements and provide business value.

To accomplish this, the Software Engineer will work closely with the customer and internal team to plan, design and develop the software with agile methodology.

 • Understand customer goals and challenges and establish company's solution as the best solution available.
 • Define technical solutions and develop the solution based on business requirements.
 • Self-manage your own timeline and deliveries.
 • Lead and manage implementation phase, collaborate with customer and team in order to accomplish project goals and timeline.
 • Help and support on technical issues which caused by the implementation.

Required Skills:

 • B.S. Computer Science, Software Engineering, MIS, MBA, or equivalent work experience.
 • 2+ years of relevant experience in software development or system implementation.
 • Knowledge in web development (HTML/Javascript/Node.js/React)
 • Knowledge in cloud technology (Google Cloud Platform/Heroku/AWS)
 • Good knowledge in XML, JSON and API.
 • Demonstrate initiative and self motivation, to deliver high quality work, meeting all deadlines for both internal and external customers.
 • Solid verbal, written, presentation and interpersonal communication skills.
 • Experienced in Salesforce and/or other CRM solutions is a plus. 

Tester

Tester is responsible for quality control in software development and project implementation process.

To accomplish this, the Tester will work closely with the customer and internal team to plan, design and test the software with agile methodology.

 • Understand customer goals and challenges and establish company's solution as the best solution available.
 • Define test case and create automated test script.
 • Self-manage your own timeline and deliveries.
 • Help and support on technical issues which caused by the implementation.

Required Skills:

 • B.S. Computer Science, Software Engineering, MIS, MBA, or equivalent work experience.
 • 2+ years of relevant experience in software testing or system implementation.
 • Knowledge in unit test and test automation (Selenium, Jest, etc)
 • Good knowledge in XML, JSON and API.
 • Demonstrate initiative and self motivation, to deliver high quality work, meeting all deadlines for both internal and external customers.
 • Solid verbal, written, presentation and interpersonal communication skills.
 • Experienced in Salesforce and/or other CRM solutions is a plus. 

UX/UI Designer

UX/UI Designer is responsible for user experience and pixel perfect product.

To accomplish this, the UX/UI Designer will work closely with the customer and internal team to plan, design the software with agile methodology.

 • Understand customer goals and challenges and establish company's solution as the best solution available.
 • Design and conduct user experience for product improvement.
 • Self-manage your own timeline and deliveries.
 • Lead and manage implementation phase, collaborate with customer and team in order to accomplish project goals and timeline.

Required Skills:

 • 2+ years of relevant experience in UX/UI software design
 • Knowledge in web design, mockup and wireframe (Adobe XD, Photoshop)
 • Demonstrate initiative and self motivation, to deliver high quality work, meeting all deadlines for both internal and external customers.
 • Solid verbal, written, presentation and interpersonal communication skills.
 • Experienced in Figma or another mockup tools is a plus
10 days ago

Contact

M Intelligence Co., Ltd.
KCC Building 2 Narathiwat Ratchanakharin Road Silom soi 9, Silom Bangrak Bangkok 10500 (2nd Floor)

About M Intelligence Co., Ltd.

โลโก้บริษัท M Intelligence Co., Ltd.

M Intelligence Co., Ltd.Other

M Intelligence is Digital Transformation Advisory company based in Thailand, be customer partner in order to help them drive revenue growth by delivering the best experience to their end customer. Wit

กรุงเทพมหานคร

More at M Intelligence Co., Ltd.

1 other opening