โลโก้บริษัท Looloo Technology Co., Ltd

Software Tester

Looloo Technology Co., Ltd - Entry-Level, Full time - คลองสาน กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿40,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการทดสอบระบบ software ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น รวมถึงโปรแกรมประมวลผลข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำแผนการทดสอบ software โดยคำนึงถึงรูปแบบการใช้งานต่างๆ ทั้งรูปแบบที่สำคัญและที่เป็นไปได้
 • เขียนโปรแกรมเพื่อทำการทดสอบระบบแบบอัตโนมัติ โดยอาจมีการใช้เครื่องมือหรือ framework สำหรับช่วยทดสอบ (เช่น Selenium, Firebase)
 • ทดสอบระบบโดยการลองใช้งานจริงด้วยข้อมูล input ในรูปแบบต่างๆ
 • ประมวลผลการทดสอบและจัดทำรายงานเพื่อสื่อสารข้อสรุปที่ได้ต่อทีม
 • ให้การสนับสนุนทีม programmer และ project manager เพื่อนำไปสู่การแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ของระบบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (ภาษาใดก็ได้)
 • มีประสบการณ์ในการทดสอบระบบ Software ในทางปฎิบัติ เคยเขียนระบบหรือใช้เครื่องมือเพื่อทดสอบระบบ Software แบบอัตโนมัติ
 • มีพื้นฐานความเข้าใจเทคโนโลยีด้าน IT, การสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น
 • มีทักษะการคิดและการใช้เหตุผลที่ดี
 • ชอบพัฒนาตนเองและเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ
 • มีความขยันและความรับผิดชอบ
 • สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

คุณสมบัติที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เคยใช้ test framework เช่น Selenium
 • เคยใช้ Firebase ในการพัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น
24 days ago

Related Skills

#apitest#automatedtest#firebase#manualtest#selenium

Contact

Looloo Technology Co., Ltd
Knowledge Exchange Tower (KX)

About Looloo Technology Co., Ltd

โลโก้บริษัท Looloo Technology Co., Ltd

Looloo Technology Co., LtdInformation Technology

เราเป็นบริษัท Deep Tech Consulting Firm / Startup Incubator ที่เชี่ยวชาญและมุ่งมั่นในการพัฒนาด้าน Artificial Intelligence & Machine Learning, Data Science และ Data Security ให้กับองค์กรและบริษัทชั้นนำ

กรุงเทพมหานคร