โลโก้บริษัท Looloo Technology Co., Ltd

Senior Software Engineer / Senior Programmer

Looloo Technology Co., Ltd - Senior-Level, Full time - คลองสาน กรุงเทพมหานคร
฿60,000-฿150,000

If interested, please apply at https://careers.loolootech.com/ 

Hybrid Working (Work at office 2 days per week / WFH 3 days)

Senior Programmers must balance between direct programming execution and leadership responsibilities. Ideal candidates must not only be able to create and maintain computer programs, program documentation, and operating instructions, and participate in the systems design process, but also provide mentorship and guidance to other junior programmers assigned to their team. They must be able to work with designers, project managers, and clients, create a robust plan to ensure timely and quality execution, and distribute work to their team.

Responsibilities:

  • Lead a software development team to build high-quality software systems (opportunities available for projects related to web frontend, mobile applications, and backend)
  • Design and create scalable and robust software systems
  • Provide technical guidance to junior team members and set good technical work culture/best practices
  • Work with a team of designers, project managers, and clients to understand problem requirements, design software that satisfies those specifications, and help the team break down problems into technical task 

Qualification :

  • Bachelor’s Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology or related field.
  • Experience in a leading role in a software development project (usually as a technical lead or manager)
  • Has a working and current knowledge of programming (must be able to write program). Can design, write, and review code at high quality. 
  • Strong analytical and troubleshooting skills
  • Can work as a team, is diligent, and has excellent communication skills
  • Eager to learn new technologies 
8 months ago

Contact

Looloo Technology Co., Ltd
Knowledge Exchange Tower (KX) BTS วงเวียนใหญ่ ช่องทางออกที่ 4

About Looloo Technology Co., Ltd

โลโก้บริษัท Looloo Technology Co., Ltd

Looloo Technology Co., LtdInformation Technology

เราเป็นบริษัท Deep Tech Consulting Firm / Startup Incubator ที่เชี่ยวชาญและมุ่งมั่นในการพัฒนาด้าน Artificial Intelligence & Machine Learning, Data Science และ Data Security ให้กับองค์กรและบริษัทชั้นนำ

กรุงเทพมหานคร