โลโก้บริษัท Looloo Technology Co., Ltd

Programmer / Software Developer

Looloo Technology Co., Ltd - Entry-Level, Full time - คลองสาน กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿100,000

At LoolooTech, you can expect to be given impactful projects, some of which may revolutionize the way other people work or conduct business. Most of these problems are very challenging and open-ended. We are looking for someone who is passionate about problem-solving and creating positive social impacts.

Job summary:

Programmers must possess a strong foundation in coding and software development, excellent communication skills, and good task management. For this role, we are looking for candidates who are excited by the opportunity to solve complex programming challenges. They must be self-motivated, have excellent problem-solving and critical thinking skills, and be highly adaptable to change

Responsibilities:

 • Designs and develops software systems according to the project’s requirements
 • Writes tests for software systems
 • Investigates and solves issues related to software systems
 • Researches, compares, and proposes programming frameworks or libraries that can address software problems
 • Learns and applies new technologies to achieve the project’s goals
 • Optimizes software performance according to project’s requirements
 • Follows the software development lifecycle
 • Documents software and process solutions by creating documents, reports, flowcharts, layouts, diagrams, charts, and code comments
 • Protects confidential information according to company’s guidelines

Preferred requirements & competencies:

 • Bachelor’s degree in software engineering, computer engineer, computer science, or related fields
 • Can write and debug programs
 • Fluent in expressing ideas and algorithms as programming code
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Good communication and team-working skills
 • Enthusiastic to learn new technologies
 • Candidates with experience in the following are preferred: python, SQL, Linux, shell scripting
a month ago

Related Skills

#ai#flutter#mobile#python#react

Contact

Looloo Technology Co., Ltd
Knowledge Exchange Tower (KX)

About Looloo Technology Co., Ltd

โลโก้บริษัท Looloo Technology Co., Ltd

Looloo Technology Co., LtdInformation Technology

เราเป็นบริษัท Deep Tech Consulting Firm / Startup Incubator ที่เชี่ยวชาญและมุ่งมั่นในการพัฒนาด้าน Artificial Intelligence & Machine Learning, Data Science และ Data Security ให้กับองค์กรและบริษัทชั้นนำ

กรุงเทพมหานคร