โลโก้บริษัท LOOK SOCIAL

Project Manager

LOOK SOCIAL - Entry-Level, Full time - เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
฿15,000-฿35,000

ความรับผิดชอบ(Responsibilities)

 • สื่อสาร และเก็บความต้องการของ ลูกค้า
 • ทำความเข้าใจเป็นอย่างดีในระบบงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • วิเคราะห์ความต้องการของ ลูกค้า เพื่อจัดทำเอกสารต่างๆ เช่น Business Requirement Document
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผนการทำงานร่วมกันกับทีม และติดตามผลการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน

คุณสมบัติ(Requirements)

 • ไม่จำกัดเพศ และอายุ
 • มีประการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2 ปี
 • คิดวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้
 • มีความสามารถในด้านการติดต่อประสารงาน มีทักษะการบริหารจัดการ และติดตามงาน
 • มีความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถใช้โปรแกรมเอกสารพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางได้(เบิกค่าใช้จ่ายได้)
 • คุณสมบัติ ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ(Nice to have)
 • มีความเข้าใจ Software Development
 • มีทักษะการเรียงลำดับความสำคัญของงาน (ด่วน, ด่วนมาก,ด่วนที่สุด) ได้
 • เคยทำงานในวงการ Tech
 • สามารถอธิบายเรื่องซับซ้อน หรือเรื่องยากๆ ให้ง่ายได้
 • มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 • คุ้นเคยการใช้เครื่องมือ Discord, Microsoft Team, Googlet Chat, Clickup, Jira
 • มีความเข้าใจ Diagram, Flow 

3 months ago

Related Skills

#business-development#dialogflow#software-development#tech

Contact

LOOK SOCIAL
ที่อยู่ บริษัท ลุค โซเชียล จำกัด สาขาบึงกาฬ เลขที่13 หมู่ 1 ถนนมีชัย ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

About LOOK SOCIAL

โลโก้บริษัท LOOK SOCIAL

LOOK SOCIALInformation Technology

เราเป็น Tech company รุ่นใหม่ไฟแรง ที่รับพัฒนา Digital Product รวมไปถึงออกแบบ Solution สำหรับธุรกิจ หรือลูกค้า ด้วย Technology ที่เหมาะสม ตั้งแต่ Web Application, Mobile Application, Integration Solut

บึงกาฬ