โลโก้บริษัท Living Mobile Co., Ltd.

Living Mobile Co., Ltd.

Information Technology

บริษัท ลีฟวิ่ง โมบาย จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่พัฒนาโปรแกรมมือถือที่จะช่วยบริหารการ จัดการร้านอาหารและให้คำปรึกษากับลูกค้าแบบครบวงจรรูปแบบใหม่ เรามีทีมงานที่มี ความเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์การทำงานจากองค์กรขนาดใหญ่ที่หลาย ๆ คนรู้จักกันดี ในบริษัทมหาชนต่างๆ จุดมุ่งหมายของเราคือการพัฒนา Application เพื่อตอบสนองความ ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบของภาพลักษณ์และการบริหารการจัดการในธุรกิจ เพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด

เรากำลังหาพนักงานขายที่มีความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร เป้าหมาย ของพนักงานขายของ FoodStory คือให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการบริหารร้านอาหารให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำเสนอ FoodStory เป็นหนึ่งในทางเลือกพัฒนาร้านอาหาร ให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองลูกค้าในแบบที่เหมาะสมตามลักษณะร้านค้าแบบต่างๆ

FoodStory คือระบบสำหรับเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร ที่จะช่วยบริหารการจัดการภายในร้าน แบบมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น Business Report หรือในด้านของ Marketing ที่จะสามารถทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถ เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและเข้าถึงผู้บริโภคได้แบบ Real-Time. 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Application: www.foodstory.co

Contact

เลขที่ 195 อาคาร R20 Space ชั้น 4, ซอย รัชดาภิเษก 20 แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Living Mobile Co., Ltd. jobs

0 results