โลโก้บริษัท Learn21(Phuket)

Junior Full-Stack React / Ruby Developer (PK)

Learn21(Phuket) - Entry-Level, Full time - เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿30,000-฿60,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ออกแบบ พัฒนา และดูแล code ให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใช้ซ้ำ และเชื่อถือได้
 • ผสานส่วนติดต่อผู้ใช้ที่พัฒนาโดย front-end developers เข้ากับ server-side logic ได้
 • สามารถระบุ คอขวด หรือ บั๊กของระบบ พร้อมทั้งแก้ไขและนำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพได้
 • สามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางด้านเทคนิคอลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการใช้งาน
 • ช่วยดูแลรักษาคุณภาพของ code
 • ร่วมให้คำปรึกษา ชี้แนะ สมาชิกในทีม

คุณสมบัติที่ต้องการ:

 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา website (โดยเฉพาะ application ขนาดใหญ่ ที่สามารถ scale ได้)
 • มีความเข้าใจในการใช้งาน Git,
 • มีความเข้าใจ object-oriented and functional programming, รวมถึงกระบวนการพัฒนาและทดสอบระบบ
 • สามารถเขียน code ที่อ่านเข้าใจง่าย
 • มีประสบการ์และสามารถทำงานกับทุกส่วนของ stack ได้ (React, Ruby, GraphQL, SQL)
 • มีความรู้ความเข้าใจด้าน Database architecture
 • มีประสบการณ์ในการทำ automated software testing และเข้าใจเรื่องการ tests และ testable code
 • ขยันและใส่ใจในรายละเอียด
 • เข้าใจหลักกการของ UI และ UX
 • สามารถแปลง mockups เป็น components ที่ให้ความสำคัญทั้งภาพลักษณ์และการใช้งาน
 • สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ผู้ที่มีประสบการณ์หรือลักษณะดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ:

 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาเกมส์
 • มีผลงานบน Github ไม่ว่าจะเป็น open-source projects หรือ contributions
 • มีประสบการณ์ด้าน Linux Administration
 • มีประสบการณ์ด้าน data analysis, statistics and reporting
 • มีประสบการณ์ในการ Setting up CI/CD pipeline
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา high-load หรือ large-scale applications
 • มีความรู้ด้าน Docker/Kubernetes, Deploying apps to AWS/Google Cloud
 • มีประสบการณ์หรือความรู้ใน platforms หรือ ภาษา อื่นๆ

ความน่าสนใจของงาน

คุณจะได้ทำงานกับทีมนักพัฒนามากความสามารถและมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่ออนาคตของโรงเรียนนับพัน ได้เรียนรู้และแก้ปัญหาท้าทายใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อจะทำให้ Lean21 ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งคุณยังมีอิสระและสิทธิ์เต็มที่ในการทำงาน เพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ผู้ใช้ของเราเรากำลังสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยสื่อหลากหลายทั้ง กราฟฟิก วีดีโอ และเสียง ซึ่งจะถูกใช้โดย application ของเราเองซึ่งเน้นหนักไปที่ front-end นอกจากนี้เรายังมีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ภายในของเราเองที่ใช้จัดการ assets และเนื้อหาต่างๆ เพื่อให้การทำงานของเรายืดหยุ่นรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถสร้างรายงานเพื่อดูสถิติต่างๆ ได้เมื่อต้องการ เพราะเราต้องการที่จะทดสอบ ประเมิน และติดตามผลทุกแง่มุมของการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไร?

Learn21 คือระบบบูรณาการเพื่อการเรียนรู้และบริหารจัดการในโรงเรียน ที่ประกอบด้วยเนื้อหาการเรียนการสอนตามหลักสูตรของประเทศไทย เรากำลังพัฒนา Website และ mobile apps ที่สามารถใช้ติดตามและดูรายงานผลได้ตลอดเวลาทั้งในและนอกโรงเรียน ผลิตภัณฑ์ของเราจะเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการในโรงเรียนรวมถึงวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนและวิธีการสอนของครู เราใช้เทคโนโลยีเพื่อนำเสนอเนื้อหาและยกระดับการเรียน เพื่อครูจะได้ใช้เวลาและความรู้ความสามารถของตนในการสนับสนุนพัฒนาการความก้าวหน้าของนักเรียนในแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบของเราจะเป็นระบบที่เข้าใจและใช้งานได้ง่าย เพื่อช่วยครูประหยัดเวลาในการเตรียมการสอน การสั่งงาน การตรวจงาน การติดตามและประเมินผลความคืบหน้าของงานที่มอบหมายให้นักเรียน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ปกครองสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาการและพฤติกรรมส่วนบุคคล ซึ่งจะทำให้โรงเรียนมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่มีข้อมูลให้เข้าถึงได้ทุกเวลาในทุกๆด้านของกระบวนการการเรียนการสอนทั้งในและนอกโรงเรียน

ทีมของเราเป็นใคร

เราเป็น startup ทีมที่ประกอบด้วยคุณครู ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีความต้องการในการพัฒนาเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยเหลือการเรียนการสอนสำหรับอนาคตเราใส่ใจในการได้รับ feedback และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เรามี passion ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพและยังสวยงามในด้านมุมมองด้าน design ด้วยพร้อมกัน เราชอบทำงานกับผู้คนซึ่งสามารถนำเสนอทักษะ หรือมุมมองใหม่ๆ ให้กับทีม เราตั้งเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ของเด็กๆ และวิธีการบริหารจัดการในโรงเรียน

สนใจส่ง resume มาที่ info@learn21.school

หรือโทร 076-600233

7 months ago

Related Skills

#git#graphql#react#ruby-on-rails#sql

Contact

Learn21(Phuket)
บริษัท เฮดสตาาาร์ท เอดดูเคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด 80/4 หมู่ 5 ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83000

About Learn21(Phuket)

โลโก้บริษัท Learn21(Phuket)

Learn21(Phuket)Education

Learn21 คือระบบบูรณาการเพื่อการเรียนรู้และบริหารจัดการในโรงเรียน ที่ประกอบด้วยเนื้อหาการเรียนการสอนตามหลักสูตรของประเทศไทย เรากำลังพัฒนา Website และ mobile apps ที่สามารถใช้ติดตามและดูรายงานผลได้ตลอดเ

ภูเก็ต