โลโก้บริษัท Learn Corporation Co., Ltd.

Senior Data Analyst (Data Projects)

Learn Corporation Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿600,000

Key Responsibilities:

 • Conduct analysis and provide actionable insights that will be used to determine the effectiveness of learning courses.
 • Identify, analyze and interpret trends or patterns in complex data sets, using statistical techniques.
 • Track and analyze learning measurement and assessment trends, industry standards, and other benchmarking data to integrate and communicate their value in reporting.
 • Deliver custom data visualization reports for different courses and curriculums.
 • Deliver valuable dashboard to address business and stakeholder needs.
 • Train appropriate users on analytical tools to ensure widespread adoption of best.
 • Enhance the level of analytics capability among LIC execution and leadership team, driving a results data-driven culture.
 • Follow established processes to drive data integrity, identifying opportunities for improvement.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in related field (Computer Engineering, Computer Science, Statistics, Math or Education).
 • At least 3 years of work experience as a data analyst or in a related field.
 • Demonstrated experience in handling large data sets.
 • SQL querying proficiency is A MUST.
 • Microsoft Excel, Tableau or PowerBI is A MUST.
 • Experience in learning analytics is A PLUS.
 • Structured problem solver ability with excellent analytical and organizational skills.
 • Proactive, self-motivated and results-oriented team player with a strong sense of accountability and consistent follow-through.

Please sent cv or portfolio : career@learn.co.th (Subject "Apply Senior Business Data Analyst") or apply here !!!

Contact : People Team (062-3170900)

2 months ago

Related Skills

#excel#powerbi#project-management#sql#tableau

Contact

Learn Corporation Co., Ltd.
444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้น 12A ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

About Learn Corporation Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Learn Corporation Co., Ltd.

Learn Corporation Co., Ltd.Education

Learn Corporation องค์กรแห่งอนาคตสำหรับคนรุ่นใหม่ เริ่มต้นธุรกิจในปี 2548 เป็นองค์กรการศึกษาแห่งแรก ที่นำเทคโนโลยีมาพัฒนาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย มุ่งมั่นที่จะพัฒนานว

กรุงเทพมหานคร