โลโก้บริษัท LEARN Corporation Co., Ltd.

Data Engineer

LEARN Corporation Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ต่อรองเงินเดือนได้

Responsibilities: 

 • Design and create codes for all related data extraction, transformation and loading (ETL) into database under responsibilities
 • Maintain and support ETL jobs for the project
 • Collaborate with all developers and business users to gather required data and execute all ETL programs
 • Continuously learn about data warehousing, data lakes, and big data concepts and stay updated with the latest tools and best practices in Python, SQL, Snowflake, and GCP
 • Develop and update technical documentation
 • Conduct unit testing and troubleshooting
 • Collaborate with cross-functional teams, including Data Analysts (DA) and Data Scientists (DS), to understand data requirements and develop data pipelines to support analytics and reporting.
 • Stay abreast of industry trends and emerging technologies to recommend and implement improvements to our data engineering processes.

Qualifications:

 • 1-2 years’ experience in Data engineer or related role (Fresh graduate is welcome)
 • Have a basic knowledge of container (Docker)  concept
 • Strong understanding of database concepts, data modeling, and SQL.
 • Have experience in Microsoft SQL Server, Bigquery ,Snowflake is plus
 • Have experience in Apache Airflow ,SSIS
 • Have experience in BI Tools such as Tableau, Looker Studio
 • Proficiently in Python, SQL (DML, DDL, DQL)
 • Strong team player with good communication skills and a passion for learning
 • Passion to learn and adapt to new technologies in a fast-paced environment.
 • Able to work from office 3 days/week
 • Good in English for research
18 days ago

Related Skills

#python#sql-server#tableu

Contact

LEARN Corporation Co., Ltd.
444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้น 12A ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

About LEARN Corporation Co., Ltd.

โลโก้บริษัท LEARN Corporation Co., Ltd.

LEARN Corporation Co., Ltd.Education

LEARN Corporation ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2549 ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเรียนรู้และกระจายบทเรียนคุณภาพให้เข้าถึงคนทั่วประเทศ จึงก่อตั้งสถาบัน OnDemand ผู้นำด้านการสอนพิเศษแห่งแรกที่นําคอ

กรุงเทพมหานคร