โลโก้บริษัท Learn Corporation Co., Ltd.

Application Project Manager-Ignite Education

Learn Corporation Co., Ltd. - Senior-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿70,000-฿100,000

Mission for this roleLead and manage the Technology roadmap and overall Technology vision, drive innovation, ensure execution against plan, hire the best Tech talent while maintaining alignment and collaboration in order to build the Handbooq team.Job Description• Build in-house developer team (Thailand)• Set up working process to ensure alignment and collaboration with external Tech team (Thailand, Singapore, Vietnam).• Ownership and accountability for the technology roadmap while championing innovation.• Develop technical aspects of Handbooq’s strategy to ensure alignment with its business.• Consider potential technology acquisition from constant evaluation of emerging and competitive technologies.• Help teams use technology profitably.Qualifications:•Undergraduate degree or above in Computer Science and Computer Information Systems•Excellence in people management skill and ability to build high-performance teams•Experience utilizing and implementing development methodologies (i.e. Agile).•Experience developing big data, web-based technologies is essential; as is a background of developing software solutions for large-scale API platforms.•5+ years technical experience, with significant involvement in product management, developing, implementing and supporting customer facing platforms and enterprise-class applications.•Strong in English communication skills is a must.•Familiarity with RESTful APIs to connect iOS applications to back-end services.•Experience with cloud message APIs and push notifications.Stack:• React JS, Node.js•Java spring boot•Objective-C, Swift or Hybrid application development framework (Swift preferred)•Standard iOS frameworks such as Core Data, Core Animation, etc. - Java, Kotlin or Hybrid application development framework.For more information of handbooq : https://www.ignitebyondemand.com/introducing-handbooq/ 

2 months ago

Related Skills

#ios#javaspring#objective-c#swift

Contact

Learn Corporation Co., Ltd.
444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้น 12A ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

About Learn Corporation Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Learn Corporation Co., Ltd.

Learn Corporation Co., Ltd.Education

Learn Corporation องค์กรแห่งอนาคตสำหรับคนรุ่นใหม่ เริ่มต้นธุรกิจในปี 2548 เป็นองค์กรการศึกษาแห่งแรก ที่นำเทคโนโลยีมาพัฒนาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย มุ่งมั่นที่จะพัฒนานว

กรุงเทพมหานคร