โลโก้บริษัท Krungthai Bank

UX & UI Designer

Krungthai Bank - Entry-Level, Full time
฿20,000-฿100,000

UX Designer

 Job Descriptions

- Work cross-functionally with design and business toidentify problems and solutions to make UX improvements. 

- Conduct interviews, competitive research, and usability testing. 

- Sketching and ideation, and the ability to articulate conceptsand ideas. 

- Create user flows, and wireframes, as well as prototypes ofdifferent levels of fidelity If needed, facilitate workshops with stakeholdersto support an inclusive design process. 

Qualifications

- Minimum of 2+ years’ experience creating user experience,user interfaces, websites, or mobile applications. 

- Familiarity with wireframing and design tools such as Sketch, isa plus. 

- Strong attention to detail, aesthetic sensibility andorganization skills. 

- Must have a thorough understanding of how to interpret userneeds and translate them into requirements. 

 - Ability a multi-task in a fast-paced/team settingenvironment. 

 - Self-motivate and able to work independently, making deadlinesconsistently. 

 - A team player that enjoys a collaborative design process. 

 - Strong knowledge of design process, design principle and projectmanagement. 

 - Strong influencing, negotiation and communication skills (written, verbal,presentation). 

 - Must be organized, analytical, dynamic and able to cope withstress. 

 - Have experience on financial or banking services would beadvantage.  

 UI Designer

Job Descriptions

- Work cross-functionally with design and business toidentify problems and solutions to make UX improvements. 

- Sketching and ideation, and the ability to articulate conceptsand ideas. 

- Create user flows, and wireframes, as well as prototypes ofdifferent levels of fidelity If needed, facilitate workshops with stakeholdersto support an inclusive design process. 

Qualifications

- Minimum of 2+ years’ experience creating user experience,user interfaces, websites, or mobile applications. 

- Strong technical abilities in Sketch, Photoshop and Illustrator. 

- Must have a thorough understanding of how to interpret userneeds and translate them into requirements. 

 - Ability a multi-task in a fast-paced/team settingenvironment. 

 - Strong attention to detail, aesthetic sensibility andorganization skills. 

 - Self-motivate and able to work independently, making deadlinesconsistently. 

 - A team player that enjoys a collaborative design process. 

 - Strong knowledge of design process, design principle and projectmanagement. 

- Strong influencing, negotiation and communication skills (written, verbal,presentation). 

- Must be organized, analytical, dynamic and able to cope withstress. 

- Have experience on financial or banking services would beadvantage. 

- Knowledge in HTML and CSS, is a plus.  

*Portfolio is required when applying for this position.  

8 months ago

Contact

Krungthai Bank
เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

About Krungthai Bank

โลโก้บริษัท Krungthai Bank

Krungthai BankFinancial

ธนาคารกรุงไทย ด้วยรากฐานอันมั่นคงมาเกือบครึ่งศตวรรษ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารแสนสะดวกและมั่นคง ที่ประชาชนไว้วางใจในบริการที่เป็นเลิศของเรา ด้วยเครือข่ายครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ พร้อมที่จะให้บริการค

กรุงเทพมหานคร