โลโก้บริษัท Krungthai Bank

UX & UI Designer

Krungthai Bank - Entry-Level, Full time
฿20,000-฿100,000

UX Designer

 Job Descriptions

- Work cross-functionally with design and business toidentify problems and solutions to make UX improvements. 

- Conduct interviews, competitive research, and usability testing. 

- Sketching and ideation, and the ability to articulate conceptsand ideas. 

- Create user flows, and wireframes, as well as prototypes ofdifferent levels of fidelity If needed, facilitate workshops with stakeholdersto support an inclusive design process. 

Qualifications

- Minimum of 2+ years’ experience creating user experience,user interfaces, websites, or mobile applications. 

- Familiarity with wireframing and design tools such as Sketch, isa plus. 

- Strong attention to detail, aesthetic sensibility andorganization skills. 

- Must have a thorough understanding of how to interpret userneeds and translate them into requirements. 

 - Ability a multi-task in a fast-paced/team settingenvironment. 

 - Self-motivate and able to work independently, making deadlinesconsistently. 

 - A team player that enjoys a collaborative design process. 

 - Strong knowledge of design process, design principle and projectmanagement. 

 - Strong influencing, negotiation and communication skills (written, verbal,presentation). 

 - Must be organized, analytical, dynamic and able to cope withstress. 

 - Have experience on financial or banking services would beadvantage.  

 UI Designer

Job Descriptions

- Work cross-functionally with design and business toidentify problems and solutions to make UX improvements. 

- Sketching and ideation, and the ability to articulate conceptsand ideas. 

- Create user flows, and wireframes, as well as prototypes ofdifferent levels of fidelity If needed, facilitate workshops with stakeholdersto support an inclusive design process. 

Qualifications

- Minimum of 2+ years’ experience creating user experience,user interfaces, websites, or mobile applications. 

- Strong technical abilities in Sketch, Photoshop and Illustrator. 

- Must have a thorough understanding of how to interpret userneeds and translate them into requirements. 

 - Ability a multi-task in a fast-paced/team settingenvironment. 

 - Strong attention to detail, aesthetic sensibility andorganization skills. 

 - Self-motivate and able to work independently, making deadlinesconsistently. 

 - A team player that enjoys a collaborative design process. 

 - Strong knowledge of design process, design principle and projectmanagement. 

- Strong influencing, negotiation and communication skills (written, verbal,presentation). 

- Must be organized, analytical, dynamic and able to cope withstress. 

- Have experience on financial or banking services would beadvantage. 

- Knowledge in HTML and CSS, is a plus.  

*Portfolio is required when applying for this position.  

a month ago

Contact

Krungthai Bank
เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

About Krungthai Bank

โลโก้บริษัท Krungthai Bank

Krungthai BankFinancial

ธนาคารกรุงไทย ด้วยรากฐานอันมั่นคงมาเกือบครึ่งศตวรรษ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารแสนสะดวกและมั่นคง ที่ประชาชนไว้วางใจในบริการที่เป็นเลิศของเรา ด้วยเครือข่ายครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ พร้อมที่จะให้บริการค

กรุงเทพมหานคร

More at Krungthai Bank

1 other opening