โลโก้บริษัท Krungthai Bank

Technical Architect

Krungthai Bank - Middle-Level, Full time - คลองเตย กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿100,000

Responsibilities- Lead in integrating large scale applications.- Collaborate with security team and application development team to deliver secured applications.- Work closely with both infrastructure team and application development team in order to build stable, scalable and measurable platforms.- Help coach, guide, train, and remove roadblocks for application development team.- Monitoring and analyze applications to give insight in both performance and issues.Qualifications- Work experience more than 10 years.Strong experiences in modern technology stack and frameworks e.g. Spring Boot (Tomcat and Netty), Keycloak, VueJS or Angular, Kafka and Firebase.- Experiences in variety of databases e.g. Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL Server, Maria DB, Elastic Search and Redis.- Experiences in develops technologies e.g. Nginx, Docker, Kubernetes, Jenkins, Git, Nexus, Fluentd, Filebeat, Elastic Search, Kibana, Grafana and Prometheus.- Experiences in application load testing by using Apache JMeter.- Experience with different technology platforms and architectures.- Ability to translate business needs into technical solutions.- Experiences in encryption, digital sign and HSM.Additional QualificationsKnowledge of the following technology would be benefited Kotlin, Golang, Rust, iOS and Android native application 

2 days ago

Related Skills

#application#consultant#developer#devops#solution-architect

Contact

Krungthai Bank
เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

About Krungthai Bank

โลโก้บริษัท Krungthai Bank

Krungthai BankFinancial

ธนาคารกรุงไทย ด้วยรากฐานอันมั่นคงมาเกือบครึ่งศตวรรษ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารแสนสะดวกและมั่นคง ที่ประชาชนไว้วางใจในบริการที่เป็นเลิศของเรา ด้วยเครือข่ายครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ พร้อมที่จะให้บริการค

กรุงเทพมหานคร