โลโก้บริษัท Krungthai Bank

​Security Architecture & Advisory

Krungthai Bank - Entry-Level, Full time - คลองเตย กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿120,000

Job Description:

- Consult in the development and design of security best practices and implementation of solid security principles across the organization, to meet business goals along with customer and regulatory requirements

- Provide input and security consultation in a project-based environment as well as assisting operational of IT Security components with functional security requirements

- Create the security baseline and guideline for infrastructure and application based on security policy & standard

- Evaluate new projects and applications as they relate to security architecture and design; audit existing deployments and analyze gaps against security practices and standards

- Work and coordinate with a vendor or external security specialist on security project implementation or enhancement

Qualification

- Bachelor and Master’s Degree of Computer science, Computer engineer, or relevant field

- Experience in Information Security, Network and System Security, IT Risk or IT Audit

- Knowledge in Security Framework and Concepts, Compliance, Risk and Regulations, PCI DSS, COBIT

- Good analytical, technical, written and verbal communication skills

- Security certifications e.g. CISSP, CCSP, CSSLP, ISMS, CISM, CISA, Security+, OSCP are preferred

a month ago

Contact

Krungthai Bank
เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

About Krungthai Bank

โลโก้บริษัท Krungthai Bank

Krungthai BankFinancial

ธนาคารกรุงไทย ด้วยรากฐานอันมั่นคงมาเกือบครึ่งศตวรรษ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารแสนสะดวกและมั่นคง ที่ประชาชนไว้วางใจในบริการที่เป็นเลิศของเรา ด้วยเครือข่ายครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ พร้อมที่จะให้บริการค

กรุงเทพมหานคร