โลโก้บริษัท Krungthai Bank

Penetration Tester

Krungthai Bank - Middle-Level, Full time
฿20,000-฿80,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

- ดำเนินการทดสอบเจาะระบบโดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล

- จัดทำรายงานผลการทดสอบเจาะระบบพร้อมให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน

- ประสานงาน ควบคุมและวางแผนการดำเนินงานการทดสอบเจาะระบบ

- เข้าร่วมประชุม และให้คำปรึกษาด้านการแก้ไขหรือลดความเสียงตามช่องโหว่ที่ตรวจพบ

- ค้นคว้า วิจัย หรือทำ POC ช่องโหว่ใหม่ๆที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติ / ทักษะ / ประสบการณ์ที่จำเป็น :

- วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

- มีประสบการณ์ในด้านการทดสอบเจาะระบบ 

- มีทักษะทางด้านการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม

- มีความชื่นชอบ หลงใหล ค้นคว้าในงานทดสอบเจาะระบบ

- ถ้ามี Security Certificate เกี่ยวกับการทดสอบเจาะระบบหรือเป็นผู้ค้นพบ Vulnerabilities ที่ถูกรวบรวมและเผยแพร่จาก vulnerability database ที่เชื่อถือได้ (จะได้รับการพิจรณาเป็นพิเศษ)

20 days ago

Related Skills

#pentest#security

Contact

Krungthai Bank
เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

About Krungthai Bank

โลโก้บริษัท Krungthai Bank

Krungthai BankFinancial

ธนาคารกรุงไทย ด้วยรากฐานอันมั่นคงมาเกือบครึ่งศตวรรษ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารแสนสะดวกและมั่นคง ที่ประชาชนไว้วางใจในบริการที่เป็นเลิศของเรา ด้วยเครือข่ายครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ พร้อมที่จะให้บริการค

กรุงเทพมหานคร