โลโก้บริษัท Krungthai Bank

Full-Stack Developers

Krungthai Bank - Entry-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿120,000

คุณสมบัติ 

- มีประสบการณ์ในการ Design & Develop Application ด้วยภาษาต่อไปนี้อย่างน้อย 3-5 ปี: Java || Go|| Kotlin 

- Database Design & Query 

- มีความรู้ความเข้าใจ OOP, Design Pattern, Microservice 

- มีความรู้และประสบการณ์ในการ เขียน ออกแบบ และเชื่อมต่อกับ Web Service ( SOAP, REST) 

- มีความสามารถในการ Research และอ่าน Whitepaperได้ 

- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Blockchain (conceptual) 

- มีประสบการณ์ในการ develop Smart Contract/ Chaincodeบน any platforms 

- ความรู้พื้นฐานด้าน Security (esp. Cryptography) 

- มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Docker (build, run,compose) 

15 days ago

Contact

Krungthai Bank
เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

About Krungthai Bank

โลโก้บริษัท Krungthai Bank

Krungthai BankFinancial

ธนาคารกรุงไทย ด้วยรากฐานอันมั่นคงมาเกือบครึ่งศตวรรษ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารแสนสะดวกและมั่นคง ที่ประชาชนไว้วางใจในบริการที่เป็นเลิศของเรา ด้วยเครือข่ายครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ พร้อมที่จะให้บริการค

กรุงเทพมหานคร