โลโก้บริษัท Krungthai Bank

Full-Stack Developers

Krungthai Bank - Entry-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿120,000

คุณสมบัติ 

- มีประสบการณ์ในการ Design & Develop Application ด้วยภาษาต่อไปนี้อย่างน้อย 3-5 ปี: Java || Go|| Kotlin 

- Database Design & Query 

- มีความรู้ความเข้าใจ OOP, Design Pattern, Microservice 

- มีความรู้และประสบการณ์ในการ เขียน ออกแบบ และเชื่อมต่อกับ Web Service ( SOAP, REST) 

- มีความสามารถในการ Research และอ่าน Whitepaperได้ 

- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Blockchain (conceptual) 

- มีประสบการณ์ในการ develop Smart Contract/ Chaincodeบน any platforms 

- ความรู้พื้นฐานด้าน Security (esp. Cryptography) 

- มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Docker (build, run,compose) 

2 months ago

Contact

Krungthai Bank
เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

About Krungthai Bank

โลโก้บริษัท Krungthai Bank

Krungthai BankFinancial

ธนาคารกรุงไทย ด้วยรากฐานอันมั่นคงมาเกือบครึ่งศตวรรษ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารแสนสะดวกและมั่นคง ที่ประชาชนไว้วางใจในบริการที่เป็นเลิศของเรา ด้วยเครือข่ายครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ พร้อมที่จะให้บริการค

กรุงเทพมหานคร