โลโก้บริษัท Krungsri Consumer

IT Internship Program - Java/API/BA

Krungsri Consumer - Entry-Level, Internship - ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
฿8,000-฿12,000

IT Internship Program เป็นโครงการที่ทางทีม IT ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์เปิดโอกาสรับนิสิต นักศึกษาไฟแรงมาเข้าร่วม New Squad ในฐานะ Internship มีตำแหน่งที่เปิดรับมีดังนี้ 

1. API Tester เรียนรู้ในด้าน Software Testing และ เครื่องมือในการ test API เช่น SOAPUI, JUnit, JMeter,Selenium, Analytical, QTP, JIRA, Macro Excel

2. API Developer เรียนรู้และพัฒนา API โดยใช้ JAVA Spring Boot / Spring Cloud บน Microservice

3. Business Analyst เรียนรู้และพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และเข้าใจ Business process และ functional ด้วยกระบวนการทำงานแบบ waterfall และ agile methodology ของกรุงศรีคอนซูมเมอร์  

4. Cyber Security Analyst เรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้าน IT security, Control process และ Data Protection รวมถึงได้ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยของ Cyber Security Tools ต่างๆ ที่องค์กรขนาดใหญ่ใช้จริง

5. Java Developer เรียนรู้และพัฒนาโดยใช้ JAVA, J2EE, Spring Boot / Spring Cloud บน Microservice เพื่อรองรับการทำงานของกรุงศรี คอนซูมเมอร์  

Human Resources DepartmentKrungsri ConsumerContact person: Khun Nataphan and Khun SupansaContact number: 02-627-6395 

an hour ago

Related Skills

#developer#internship#java#security#tester

Contact

Krungsri Consumer
Krungsri Ploenchit Office 550 Ploenchit Road, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330

About Krungsri Consumer

โลโก้บริษัท Krungsri Consumer

Krungsri ConsumerFinancial

Explore the consumer financial world that allows you to create great impact on everyone’s life!  Krungsri Consumer, the consumer-finance arm of Bank of Ayudhya, one of the largest card issuers in Thai

กรุงเทพมหานคร