โลโก้บริษัท Krungsri Consumer

Internship - Fullstack/ Mobile / QA

Krungsri Consumer - Entry-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿8,000-฿12,000

โครงการ Internship Program เป็นโครงการที่ทาง Developer Team ของกรุงศรี Innovation Team ของเราเปิดโอกาสรับนักศึกษาไฟแรงเข้าร่วม New Squad ในฐานะ Internship ของ Innovation Team ตำแหน่งที่เปิดรับมีดังนี้ 

1. QA Engineer เรียนรู้ในด้าน Software Testing และ เครื่องมือในการ test API เช่น selenium, espresso, xctest 

2. iOS Developer เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการเขียน Mobile application ด้วยภาษา Swift, IOS SDK, the Xcode 

3. Android Developer เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการเขียน Mobile application ด้วยภาษา Kotlin, the Android Studio, Java 

4. Flutter Developer เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการเขียน Mobile application ด้วยภาษา Flutter

5. API Developer เรียนรู้และพัฒนา API โดยใช้ JAVA Spring Boot / Spring Cloud บน Microservice เพื่อรองรับการทำงานของ Uchoose 

6. Full Stack Developer พัฒนาเว็บไซต์ และ API บน Microservice โดยใช้ C#, JavaScript, ASP.NET, .NET Core, HTML5, CSS, Vue.JS  

a year ago

Related Skills

#android#flutter#ios#java#javascript

Contact

Krungsri Consumer
Krungsri Ploenchit Office 550 Ploenchit Road, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330

About Krungsri Consumer

โลโก้บริษัท Krungsri Consumer

Krungsri ConsumerFinancial

Explore the consumer financial world that allows you to create great impact on everyone’s life!  Krungsri Consumer, the consumer-finance arm of Bank of Ayudhya, one of the largest card issuers in Thai

กรุงเทพมหานคร