โลโก้บริษัท KKP Dime

Software Engineer - [Ad]

KKP Dime - Entry-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
ต่อรองเงินเดือนได้

Software Engineer

(50,000 - 140,000)

Responsibilities

 • Design, develop and maintain the backend services of mobile financial application.
 • Design, develop and maintain the mobile frontend application.
 • Ensure the highly standard of delivery such ash unit testing, performance analysis.
 • Collaborate with cross-functional team to delivery the features and products.
 • Code review and feedback for both internal and external contributor.

Qualifications

 • Bachelor’s degree in Computer Science or other related fields.
 • 1 years of experience testing, maintaining, deploying software product.

Preferred Qualification

 • Experience with Microservice architecture.
 • Experience developing mobile banking or financial application.
 • Experience with Flutter, native iOS and Android application.
 • Experience with SQL/NoSQL database (e.g. MySQL, Postgres, MongoDB).

__________________________________________________________________

Senior Software Engineer

(140,000 - 200,000)

Responsibilities

 • Design, develop and maintain the backend services of mobile financial application.
 • Design, develop and maintain the mobile frontend application.
 • Ensure the highly standard of delivery such ash unit testing, performance analysis.
 • Collaborate with cross-functional team to delivery the features and products.
 • Code review and feedback for both internal and external contributor.

Qualifications

 • Bachelor’s degree in Computer Science or other related fields.
 • 5 years of experience testing, maintaining, deploying software product.
 • 3 year of experience with large scale software design and architecture.

Preferred Qualification

 • Experience with Microservice architecture.
 • Experience developing mobile banking or financial application.
 • Experience with Golang, React and JavaScript.
 • Experience with Flutter, native iOS and Android application.
 • Experience with SQL/NoSQL database (e.g. MySQL, Postgres, MongoDB).
 • Experience with performance and debugging towards low-level code (e.g. OS, system profiling).
3 months ago

Related Skills

#golang#javascript#mongodb#mysql#postgress

Contact

KKP Dime
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ บี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

About KKP Dime

โลโก้บริษัท KKP Dime

KKP DimeFinancial

KKP Dime บริษัทในเครือเกียรตินาคินภัทร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2564 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปฏิวัติธุรกิจการเงินและการลงทุน ทำให้การเงินและการลงทุนเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน โดย ใช้ความเชี่ยวชาญด้านการวิเครา

กรุงเทพมหานคร