โลโก้บริษัท KKP Dime

Site Reliability Engineer

KKP Dime - Middle-Level, Full time
ต่อรองเงินเดือนได้

Site Reliability Engineer

(50,000 - 140,000)

Responsibilities

 • Contribute to a wide variety of projects such as banking, finance, and bigdata.
 • Implement and maintain infrastructure as a code, CI, CD and monitoring system.
 • Monitor and maintain reliability and security of mission critical services.
 • Collaborate with cross-functional team to deliver the features and products.
 • Troubleshoot large-scale production software.

Qualifications

 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science or other related fields.
 • 3 years of experience in testing, maintaining, and deploying software product.
 • Experience in general purpose programming languages (python, bash, Golang, Java, JavaScript), Kubernetes, CI, CD.
 • Experience in debugging in application, software scalability, software performance, security and network is preferred.
 • Experience in AWS or other public clouds is preferred.
 • Experience in infrastructure as a code tool such as terraform and ansible is preferred.
 • Experience in administrating and scaling SQL/NoSQL databases (e.g. MySQL, Postgres, MongoDB) is preferred. 

_______________________________________________________________

Senior Site Reliability Engineer

(140,000 - 200,000) 

Responsibilities

 • Contribute to a wide variety of projects such as banking, financial and bigdata.
 • Implement and maintain infra as a code, CI, CD and monitoring system.
 • Monitor and maintain reliability and security of mission critical services.
 • Collaborate with cross-functional team to deliver the features and products.
 • Troubleshoot large-scale production software.

Qualifications

 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science or other related fields.
 • 5 years of experience in testing, maintaining, and deploying software product.
 • Experience in general purpose programming languages (python, bash, Golang, Java, JavaScript), Kubernetes, CI, CD.
 • Experience in large-scale production software design, implementation, and maintenance.
 • Experience in debugging in application, software scalability, software performance, security and network is preferred.
 • Experience in AWS or other public clouds is preferred.
 • Experience in infrastructure as a code tool such as terraform and ansible is preferred.
 • Experience in administrating and scaling SQL/NoSQL databases (e.g. MySQL, Postgres, MongoDB) is preferred. 
3 months ago

Related Skills

#golang#javascript#mongodb#mysql#postgresql

Contact

KKP Dime
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ บี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

About KKP Dime

โลโก้บริษัท KKP Dime

KKP DimeFinancial

KKP Dime บริษัทในเครือเกียรตินาคินภัทร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2564 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปฏิวัติธุรกิจการเงินและการลงทุน ทำให้การเงินและการลงทุนเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน โดย ใช้ความเชี่ยวชาญด้านการวิเครา

กรุงเทพมหานคร