โลโก้บริษัท KKP Dime

Application Architect

KKP Dime - Entry-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
ต่อรองเงินเดือนได้

Application Architect

(60,000 - 150,000)

Summary:The Application Architect is responsible for designing, developing, and maintaining the software architecture for our organization’s applications. This includes working with stakeholders to understand their needs, designing and implementing solutions that meet those needs, and ensuring that the applications are scalable, reliable, and secure.

Responsibilities

 • Design and develop the software architecture for new and existing applications
 • Work with stakeholders to understand their needs and requirements
 • Develop technical specifications and documentation
 • Lead the development team in implementing the architecture
 • Ensure that the applications are scalable, reliable, and secure
 • Participate in architecture reviews and decision-making
 • Stay up-to-date on the latest technologies and trends

Qualifications

 • Bachelor’s degree in computer science or a related field
 • 5+ years of experience in software architecture
 • Strong understanding of object-oriented design and programming
 • Experience with a variety of software development tools and technologies
 • Excellent problem-solving and analytical skills
 • Excellent communication and interpersonal skills

If you are a highly motivated and experienced Application Architect with a passion for designing and developing innovative solutions, we encourage you to apply for this exciting opportunity.Here are some additional things to consider when writing your job description:

 • Be specific about the skills and experience that you are looking for.
 • Use keywords that will be picked up by applicant tracking systems.
 • Tailor the job description to the specific needs of your organization.
 • Make sure the job description is clear and concise.
5 months ago

Related Skills

#golang#javascript#mongodb#mysql#postgress

Contact

KKP Dime
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ บี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

About KKP Dime

โลโก้บริษัท KKP Dime

KKP DimeFinancial

KKP Dime บริษัทในเครือเกียรตินาคินภัทร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2564 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปฏิวัติธุรกิจการเงินและการลงทุน ทำให้การเงินและการลงทุนเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน โดย ใช้ความเชี่ยวชาญด้านการวิเครา

กรุงเทพมหานคร