โลโก้บริษัท KHONG THAE CO., LTD.

Software Developer (Urgent) - [Ad]

KHONG THAE CO., LTD. - Entry-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿50,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พัฒนาระบบโปรแกรมและเวปไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. รวบรวม Requirement จากทีมงานและลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และประโยชน์ในการพัฒนา Feature

3. พัฒนาเว็บไซต์ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

4. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆและนำมาปรับปรุงระบบอยู่เสมอ

คุณสมบัติ

- จบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ สูงกว่าสาขา Computer Engineering, Computer Science หรือ สาขาที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา web application

- ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- Software Developer

- มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี ด้านการเขียน web application ด้วย C# ASP.NET และ SQL

- มีความรู้เกี่ยวกับภาษา C# ASP.NET, SQL, Html, CSS, JavaScript and JQuery เป็นอย่างดี

- มีความรู้เกี่ยวกับ XML, Restful, JSON and OOP Concept.

- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ GIT, Cloud technologies, API and web technology

- หากมีประสบการณ์ทางด้านการใช้งาน SQL Server จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากมีประสบการณ์ทางด้านการใช้งาน Entity framework, .Net Core และ TypeScript จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากมีประสบการณ์การพัฒนา Mobile Application (IOS, Android) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถวิเคราะห์ระบบ เพื่อหาข้อผิดพลาด และแนวทางแก้ไขได้เป็นอย่างดี

- มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบให้ประสบความสำเร็จและทันเวลา

- เรียนรู้เร็วและทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

- มีความรับผิดชอบและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

เกี่ยวกับบริษัท

- เรามีความเชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing และเป็นผู้นำด้านการพัฒนาซอฟ์ทแวร์เป็นอันดับ- ต้นๆของประเทศไทยและพัฒนาซอฟท์แวร์ให้กับบริษัทชั้นนำมากมาย

- เป็นพันธมิตรร่วมกับโรงแรมมากกว่า 20,000 แห่งทั่วโลก

- เป็นพันธมิตรร่วมกับร้านอาหารมากกว่า 2,000 แห่งทั่วโลก

- เป็นพันธมิตรร่วมกับสถานที่ท่องเที่ยวมากมายมากกว่า10,000แห่งทั่วโลก

- เป็นพันธมิตรพร้อมให้ของรางวัล และของสนับสนุนฟรีจำนวนมาก 

Contact person

ชื่อ: คุณจรรยา

โทรศัพท์ : 0-2937-4499 ต่อ 302

อีเมล์: hr@bluehousetravel.com

โทรสาร : 0-2934-4500

โฮมเพจ : https://www.antifake.online/

ที่อยู่ : 3332 อาคารวิวัฒน์ชัย ชั้น 7 ยูนิดเอ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม 10900 

10 months ago

Related Skills

#angular#asp.net#javascript#netcore#software-development

Contact

KHONG THAE CO., LTD.
3332 อาคารวิวัฒน์ชัย ชั้น 7 ยูนิดเอ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม 10900

About KHONG THAE CO., LTD.

โลโก้บริษัท KHONG THAE CO., LTD.

KHONG THAE CO., LTD.Information Technology

1. พัฒนาระบบโปรแกรมและเวปไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. รวบรวม Requirement จากทีมงานและลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และประโยชน์ในการพัฒนา Feature 3. พัฒนาเว็บไซต์ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานภายในระย

กรุงเทพมหานคร