โลโก้บริษัท KG ENGINEERING

Product Owner

KG ENGINEERING - Entry-Level, Full time - เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿20,000-฿50,000

 · Deeply understand customer'sneed or pain-point. 

· Research competitiveofferings across the region and deliver a best experience to your customers. 

· Providing vision anddirection to the agile development team and stakeholders throughout the projectand create requirements. 

· Plan and prioritize productfeature backlog and development for the product. 

· Collaborate with developmentteam to ensure they build the right functionality and deliver on time. 

· Evaluate product progress ateach sprint. 

· Collaborate with otherfunctions (marketing, legal & compliance, etc) to prepare the product forlaunch. 

· Research and analyze market,the users, and the roadmap for the product.  

3 months ago

Related Skills

#business-development#marketing

Contact

KG ENGINEERING
อาคาร เอส.เอน.ที เลขที่ 6 เรวดี ซอย 7 ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

About KG ENGINEERING

โลโก้บริษัท KG ENGINEERING

KG ENGINEERINGEnergy

นนทบุรี