โลโก้บริษัท KG ENGINEERING

Mobile Developer

KG ENGINEERING - Entry-Level, Full time - เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿20,000-฿50,000

 · Develop mobile applicationas per user requirements using React Native (iOS Appstore and AndroidPlaystore). 

· Collaborate with otherdevelopers to be able to use APIs and other components to properly createworking mobile application. 

· Keep up to date on thelatest industry trends in the mobile application technologies. 

3 months ago

Related Skills

#android#ios#react#react-native

Contact

KG ENGINEERING
อาคาร เอส.เอน.ที เลขที่ 6 เรวดี ซอย 7 ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

About KG ENGINEERING

โลโก้บริษัท KG ENGINEERING

KG ENGINEERINGEnergy

นนทบุรี