โลโก้บริษัท CS LOXINFO

Senior Sales Executive

CS LOXINFO - Middle-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿50,000

Scope of work

  • Present and sell company products (IT Products & Solution, Leased Line, Internet Data Center (IDC), Cloud Computing, Web Hosting etc.,)
  • Customers acquisition and Customers retention (Corporate and government)

Qualifications

  • Age 24 – 30 years old
  • Bachelor’s degree in Marketing and Sales, Computer Science, Computer Engineering or related field
  • At least 2 years experience in selling IT or Corporate Internet Service is preferable
  • Ability to work under pressure
  • Good computer skill in MS Office
  • Own transportation is preferable 
a year ago

Contact

CS LOXINFO
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด ( มหาชน ) 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

About CS LOXINFO

โลโก้บริษัท CS LOXINFO

CS LOXINFOTelecommunication

“CSL” หรือ “CS LOXINFO” เดิม ซึ่งรู้จักกันมายาวนานมากกว่า 25 ปี เติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพ (ISP) ต่อยอดสู่การให้บริการ DC ชั้นนำ และก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการ ICT Ser

กรุงเทพมหานคร