โลโก้บริษัท KASIKORN Business-Technology Group

Software Developer

KASIKORN Business-Technology Group - Entry-Level, Contract - ปากเกร็ด นนทบุรี
฿26,000-฿100,000

 KBank, as the digital banking leader, is readying for the future changes and challenges by establishing KBTG with the aim of boosting IT Management and service efficiency enhancing competitiveness amid global FinTech transitions, while maintaining business leadership. Now, we are looking for candidates to join us in following skill : 

Skill : Java, Go, C#.Net, Ruby, iOS, Angular, ETL/SAS/SQL

 • Java - Strong Experience in Java & Web Application, Technical Skill - HTML5,Web-Service, JSON, Javascript, AJAX, Angular-JS, J2EE / JEE experience, Spring, Strut, Hibernate, Windows/Linux. 
 • Go - Experience in using Golang, Understand noSQL concept and experience in using Mongo Database, Knowledge and experienced in using Linux (Ubuntu and Redhat). 
 • .Net - Experience in Microsoft .Net technology (C#, MVC, IIS ). Have Microsoft SQL Server Database experience. Experience in Java will be advantage. 
 • Ruby - Experience in Ruby development. 
 • iOS - Strong Experience in iOS application development (Using Swift Language), Knowledge of XML, JSON, Framework,Core Data, Cocoapods and OOP concept.  
 • Angular - Frontend developer with experience in Angular framework, and able to design good web UI with CSS/JavaScript, Experience in Java will be Advantage. 
 • ETL - Have good Database skill such as SQL command (Hadoop / Nettezza / DB2 / Oracle). able to design ETL specification document. Have Unix Shell script skill. Experience in ETL Datastage or SAS will be advantage.

Responsibilities :  

 • Develop detailed technical design for modules. 
 • Develop unit/system test scenario. 
 • Review technical design documents and test scenario under supervision. 
 • Configure, build, and perform unit test for work products. 
 • Perform check-in, check-out,and assist in developing release notes. 
 • Package code, manage version and perform system test. 
 • Support defect analysis and fix bug during SIT and UAT phase. 
 • Supervise and review team’s work products (Senior Developer).
5 months ago

Related Skills

#c-sharp#etl#go#java#ruby

Contact

KASIKORN Business-Technology Group
กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป เลขที่ 46/6 อาคาร KBTG ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่​ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

About KASIKORN Business-Technology Group

โลโก้บริษัท KASIKORN Business-Technology Group

KASIKORN Business-Technology GroupInformation Technology

KBTG ผู้นำด้านเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนธนาคารกสิกรไทยสู่การเป็นธนาคารแห่งอนาคตแบบดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ทางธุรกิจเทคโนโลยี (Business-Technology) และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไ

นนทบุรี