โลโก้บริษัท Kasikorn Asset Management

Programmer

Kasikorn Asset Management - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿70,000
  • รับผิดชอบงานพัฒนาระบบ Windows Application
  • ทำงานร่วมกับทีม IT อื่นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายหลักของฝ่ายและองค์กร

Qualification:

  • มีประสบการณ์ในการเขียน Windows Appplucation ด้วย VB, C#, Crystal Report และ Excel Macro เป็นอย่างดี
  • สามารถเขียน VB script ผ่าน Excel และ ใช้ SQL Statement ได้
  • สามารถสร้างโปรแกรมโดยใช้ WPF หรือ Win Forms
  • เข้าใจ SDLC Process (Development, UAT และ Production) ได้
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 

 

2 months ago

Related Skills

#api#c-sharp#sql-tatement#vb.net

Contact

Kasikorn Asset Management
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

About Kasikorn Asset Management

โลโก้บริษัท Kasikorn Asset Management

Kasikorn Asset ManagementFinancial

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทกิจการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญ

กรุงเทพมหานคร